03 Cze

Plan przerw wakacyjnych w przedszkolach miejskich – Zielona Góra 2020 r.

Zielona Góra, 2 czerwca 2020 r.

PLAN PRZERW URLOPOWYCH MIEJSKICH PRZEDSZKOLI

W ZIELONEJ GÓRZE – NA ROK 2020

Od 29 czerwca do 31 lipca 2020 r. (zamknięte)

Miejskie Przedszkola:

nr 9 ul. Partyzantów 22 (Zespół Edukacyjny nr 2)

nr 22 ul. Porzeczkowa 34

nr 24 ul. Os. Pomorskie 28 (Zespół Edukacyjny nr 3)

nr 37 ul. Węgierska 9

nr 40 ul. Szczekocińska 13

nr 42 ul. Ochla-Szkolna 1 (Zespół Edukacyjny nr 5)

Od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 r. (zamknięte)

Miejskie Przedszkola:

nr 1 ul. Sikorskiego 37

nr 7 ul. Moniuszki 33

nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Monte Cassino 21a

nr 11 ul. Zamenhofa 30

nr 13 ul. Jęczmienna 1

nr 17 ul. dr Pieniężnego 22

nr 18 ul. St. Moniuszki 19

nr 20 ul. Studzianki 8

nr 34 ul. Bohaterów Westerplatte  11a

nr 41 ul. Stary Kisielin-Pionierów Lub. 53 (Zespół Edukacyjny nr 7)

nr 43 ul. Racula-Głogowska 65 z oddziałami przy ul. Zatonie-Zielonogórska 72

i ul. Drzonków-Szkolna 2 (Zespół Edukacyjny nr 4)

nr 44 ul. Zawada-Szkolna 24 (Zespół Edukacyjny nr 8)

nr 46 ul. Franciszka Rzeźniczaka 1 (Zespół Edukacyjny nr 9)

Od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. (zamknięte)

Miejskie Przedszkola:

nr 3 Aleja Niepodległości 29

nr 6 ul. Stanisława Wyspiańskiego 16

nr 8 ul. Witebska 1

nr 12 ul. Truskawkowa 12 (Zespół Edukacyjny nr 1)

nr 14 ul. Krasickiego 12

nr 19 ul. Energetyków 7 (Zespół Edukacyjny nr 10)

nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Rydza-Śmigłego 5

nr 25 Aleja Wojska Polskiego 82a

nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Tuwima 3b (Zespół Edukacyjny nr 2)

nr 38 ul. Braniborska 13

nr 39 ul. Lisia 51a

nr 45 ul. Przylep-Solidarności 61 (Zespół Edukacyjny nr 6)

Zielona Góra Plan przerw wakacyjnych w przedszkolach 2020 r

03 Cze

Prośba do Rodziców, którzy zdecydują się posłać dzieci do Przedszkola od dnia 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Zielona Góra, 2 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że od 6 maja 2020r. Miejskie Przedszkole nr 44 przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia prowadzi działania opiekuńcze w godzinach: 7.00 -16.00.

Prośba do Rodziców,  którzy zdecydują się posłać dzieci do Przedszkola od dnia 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)…

Prosimy o przekazanie konkretnej informacji, czy poślecie Państwo swoje dzieci do Przedszkola od 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek).

UWAGA!!! 11 CZERWCA – BOŻE CIAŁO – PRZEDSZKOLE NIECZYNNE

UWAGA!!! 12 CZERWCA – DEZYNFEKCJA SAL – PRZEDSZKOLE NIECZYNNE

Informację zwrotną przesyłamy w nieprzekraczalnym terminie: 05.06.2020 r. (piątek), do  godz. 10.00 za pomocą (wybór):  wiadomości e-mail na adres: psp.zawada@interia.pl, telefonicznie w sekretariacie ZE8 – nr tel. 68 321 12 68 –  w godzinach od 8:00 do 13:00 lub bezpośrednio u Wychowawczyń.

Powyższa informacja jest niezbędna do zorganizowania bezpiecznej pracy oraz zapewnienia wyżywienia w kolejnym tygodniu pracy.

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy:
ZASADY FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 44 OD 6 MAJA 2020R. DO ODWOŁANIA

Zachęcamy do lektury…

http://pspzawada.edu.pl/?p=27696
01 Cze

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – ZAPISY Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że uczniowie naszej Szkoły z  klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

Przypominamy również, że na  czas pandemii ustala się następujące godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00 -16.00 (na podstawie decyzji Organu Prowadzącego).

JEŚLI CHCECIE PAŃSTWO ZGŁOSIĆ  DZIECKO, PROSIMY O INFORMACJĘ ZWROTNĄ Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM (wybór):  wiadomości e-mail na adres: psp.zawada@interia.pl, telefonicznie w sekretariacie ZE8 – nr tel. 68 321 12 68 –  w godzinach od 8:00 do 13:30.

Zapraszamy!

26 Maj

Prośba do Rodziców, którzy zdecydują się posłać dzieci do Przedszkola od 1 czerwca 2020 r.

Zielona Góra, 26 maja 2020 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że od 6 maja 2020r. Miejskie Przedszkole nr 44 przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia prowadzi działania opiekuńcze w godzinach: 7.00 -16.00.

Prośba do Rodziców,  którzy zdecydują się posłać dzieci do Przedszkola od dnia 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)…

Prosimy o przekazanie konkretnej informacji, czy poślecie Państwo swoje dzieci do Przedszkola od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek).

Informację zwrotną przesyłamy w nieprzekraczalnym terminie: 29.05.2020 r. (piątek), do  godz. 10.00 za pomocą (wybór):  wiadomości e-mail na adres: psp.zawada@interia.pl, telefonicznie w sekretariacie ZE8 – nr tel. 68 321 12 68 –  w godzinach od 8:00 do 13:00 lub bezpośrednio u Wychowawczyń.

Powyższa informacja jest niezbędna do zorganizowania bezpiecznej pracy oraz zapewnienia wyżywienia w kolejnym tygodniu pracy.

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy:
ZASADY FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 44 OD 6 MAJA 2020R. DO ODWOŁANIA

Zachęcamy do lektury…

http://pspzawada.edu.pl/?p=27696
21 Maj

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 28 przy Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III (od 25 maja 2020r. do odwołania)

                                                                                                                                               Władysław Kondras

                                                                                                                                        ZE nr 8 w Zielonej Górze

20 Maj

Prośba do Rodziców, którzy zdecydują się posłać dzieci do Przedszkola od 25 maja 2020 r.

Zielona Góra, 20 maja 2020 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że od 6 maja 2020r. Miejskie Przedszkole nr 44 przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia prowadzi działania opiekuńcze w godzinach: 7.00 -16.00.

Prośba do Rodziców,  którzy zdecydują się posłać dzieci do Przedszkola od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek)…

Prosimy o przekazanie konkretnej informacji, czy poślecie Państwo swoje dzieci do Przedszkola od 25 maja 2020 r. (poniedziałek).

Informację zwrotną przesyłamy w nieprzekraczalnym terminie: 22.05.2020 r. (piątek), do  godz. 10.00 za pomocą (wybór):  wiadomości e-mail na adres: psp.zawada@interia.pl, telefonicznie w sekretariacie ZE8 – nr tel. 68 321 12 68 –  w godzinach od 8:00 do 13:00 lub bezpośrednio u Wychowawczyń.

Powyższa informacja jest niezbędna do zorganizowania bezpiecznej pracy oraz zapewnienia wyżywienia w kolejnym tygodniu pracy.

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy:

ZASADY FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 44 OD 6 MAJA 2020R. DO ODWOŁANIA

Zachęcamy do lektury…

http://pspzawada.edu.pl/?p=27696

19 Maj

Rekrutacja do przedszkola – aktualne informacje

Zielona Góra, 19 maja 2020 r.

UWAGA RODZICE – KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

Przesyłając WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania.  

TYLKO wniosek kompletny wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa ZAŁĄCZNIKAMI wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on POPRAWNIE ZŁOŻONY.  

W zakładce „Nabór 2020-2021” znajdują się aktualne informacje dotyczące rozpoczynającej się 18 maja rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Waldemar Dejnega,

wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze

19 Maj

NABÓR 2020/2021 – KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

Zielona Góra, 19 maja 2020 r.

UWAGA RODZICE – KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

Przesyłając WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania.  

TYLKO wniosek kompletny wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa ZAŁĄCZNIKAMI wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on POPRAWNIE ZŁOŻONY.  

INSTRUKCJA przesyłania dokumentów znajduję się w załącznikach na dole strony.