18 Paź

NADANIE SZKOLE IMIENIA I SZTANDARU CZ. II

O godzinie 9.20 uczniowie wraz z wychowawcami udali się do kościoła  pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Tam razem z księdzem Mariuszem Dutką oraz katechetkami panią Katarzyną Konsur i panią Katarzyną Trojan przygotowywali się do mszy świętej.    

W uroczystej mszy udział wzięli m.in. członkowie Stowarzyszenia „Lubuska Rodzina Katyńska” z panią prezes Urszulą Malentowicz-Januszkiewicz oraz Piotr Barczak,  Zenon Rabenda, Mariusz Zalewski, Maciej Taborski i przewodnicząca Rady  Rodziców   Justyna Urbańska.

W kazaniu ksiądz Mariusz Dutka podkreślił rolę rodziny w życiu każdego człowieka. Zauważył, że nasza szkolna rodzina powiększyła się o nowe osoby – to członkowie Stowarzyszenia „Lubuska Rodzina Katyńska”. Mówił  również o wartościach, jakie niesie ze sobą rodzina i obowiązku wynikającym z wyboru patrona.

Później proboszcz  poprosił pana dyrektora Władysława Kondrasa, pana Piotra Barczaka, panią  Justynę Urbańską, panią Urszulę Malentowicz-Januszewicz oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Paulinę Sobieraj o podejście do ołtarza i trzymanie sztandaru. Następnie ksiądz M. Dutka  poświęcił sztandar naszej szkoły.   

11 Paź

ZESTAWIENIE WPŁAT I WYDATKÓW FUNDUSZU RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZESTAWIENIE WPŁAT I WYDATKÓW FUNDUSZU RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

 ZESTAWIENIE WPŁAT I WYDATKÓW 2018 2019

Wpłaty dokonane z tytułu składki na Radę Rodziców wyniosły 5 345,00 zł.
(w roku 2017/2018 wpłacono 3 960 zł).

Z tytułu składek powinno wpłynąć ok. 7 500,00 zł, zatem ok. 70% rodziców dokonało wpłat (to o 15% więcej niż w poprzednim roku szkolnym J).

Dochód z festynu rodzinnego wyniósł  1 447,00 zł  (sprzedaż ciast).

Sprzedaż cegiełek na ufundowanie sztandaru – 1 450,00 zł.

Oszczędności z poprzedniego roku szkolnego 2017/2018 wyniosły 2 047,00 zł.

Łączna kwota, którą dysponowała Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 – 10 289,00 zł.

 

Wydatki:

  • zakup stołu do piłkarzyków i doposażenie sali zabaw – 1 910 zł;
  • zakup voucherów na nagrody w związku z zakończeniem pierwszego semestru (styczeń 2019) – 240,00 zł;
  • nagroda pieniężna za 100% frekwencję wpłat na Radę Rodziców – 100,00 zł;
  • nagroda pieniężna dla przedszkola w związku z zakończeniem roku przedszkolnego – 503,50 zł;
  • zakup nagród za aktywność, konkursy i wzorowe wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego, zdjęcia grupowe dla wszystkich przedszkolaków i uczniów (czerwiec 2019) – 2 294,40 zł;
  • Dzień Edukacji Narodowej – 60,00 zł;
  • festyn szkolny – soczki – 59,60 zł;
  • współfinansowanie zakupu sztandaru – 3 000 zł.

Łącznie wydatki wyniosły 8 167,50 zł

Kwota, którą dysponowała Rada Rodziców na dzień 01.09.2019 r. to 2 121,50 zł.

 

 

Lista wpłat dokonanych w roku szkolnym 2018/2019:

·       Przedszkole – 1 540 zł;

·       Klasa I A – 300 zł;

·       Klasa II A – 290 zł;

·       Klasa II B – 370 zł;

·       Klasa III A – 450 zł;

·       Klasa IV A – 220 zł;

·       Klasa IV B – 425 zł;

·       Klasa V A – 320 zł;

·       Klasa V B – 520 zł;

·       Klasa VI A – 370 zł;

·       Klasa VII A – 160 zł;

·       Klasa VIII A – 180 zł;

·       Klasa VIII B – 200 zł.

DRODZY RODZICE

Dzięki Waszym wpłatom możemy działać dla dobra przedszkolaków i uczniów naszego Zespołu Edukacyjnego. Chcemy dofinansowywać różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe. Ufundować nagrody za: konkursy, zaangażowanie naszych dzieci w życie społeczności szkolnej oraz wzorowe wyniki w nauce. Ubogacać infrastrukturę szkoły, aby była bardziej przyjazna.

Dziękujemy za Wasze zaufanie i bardziej liczne wpłaty niż w latach ubiegłych.

Ze względu na wysoką frekwencję wpłat w roku 2018/2019 Rada Rodziców postanowiła nagrodzić 5 klas i 2 grupy przedszkolne, przyznając każdej klasie nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł. Wg ubiegłorocznych list z wpłatami najwyższa frekwencja była w: biedronkach, sowach, klasie IA, IIA, IIB, IIIA i VB.

W obecnym roku szkolnym nagrody także zostaną przyznane dla klas
z najwyższą frekwencją wpłat.

Przypominamy 🙂

Składka na Radę Rodziców wynosi 30zł/na rok. Pieniądze można wpłacać w całości lub w dwóch ratach po 15 zł. Za każde kolejne dziecko w Szkole lub w Przedszkolu płacimy jedynie 10zł/na rok. Wpłaty przyjmują przedszkolni i klasowi skarbnicy do 30.04.2020 r.

Zachęcamy do wpłat!

 

Rada Rodziców ma własną skrzynkę mailową, na którą można przesyłać wszelkie uwagi, spostrzeżenia, pomysły itp. Adres mailowy: radazawada@superbox.pl

10 Paź

14 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień 14 października jest świętem upamiętniającym powstanie i działalność Komisji Edukacji Narodowej. W kalendarzu roku szkolnego jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dlatego w najbliższy poniedziałek w naszej szkole będą się odbywać zajęcia opiekuńcze i wychowawcze  skierowane do naszych uczniów.
Plan dnia w zarysach przedstawia się następująco:
6.30.-16.00. świetlica pracuje w stałych godzinach,
8.00.-8.45. spotkania klas z wychowawcami,
8.55-9.40.- lekcje na wesoło prowadzone w klasach przez uczniów klas 4-8, klasy 1-3 wyjazd do miasta.
9.50.-11.00 zawody sportowe, quizy, „Mam Talent”, mecz uczniowie kontra nauczyciele, itp.
11.-11.20. obiad dla klas 1-3
11.20.-11.40. obiad klas 4-8
12.00. odjazd autobusu szkolnego

Zajęcia w ramach „Akademii Talentów” oraz zajęcia języka angielskiego „BIG BEN” odbęda się zgodnie z planem.

07 Paź

NADANE SZKOLE IMIENIA I SZTANDARU CZ. I

7 października jest dniem szczególnym dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze. W dniu Szkole zostanie nadane imię „Lubuskich Rodzin Katyńskich” i wręczony zostanie nowy sztandar. Uczniowie spotkani się o 8.00. z nauczycielami, dyrektorami i proboszczem na Sali gimnastycznej. Została im przybliżona historia mordu polski oficerów i urzędników w 1940 r. Poznali tradycje Rodzin Katyńskich i konieczność kultywowania czczenia naszych bohaterów przez współczesne pokolenia. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami tworzyli karty „Albumu Rodzinnego”, który będzie pamiątką dzisiejszego wydarzenia.

W.D.

04 Paź

7 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – nadanie szkole imienia i sztandaru

PRZYPOMINAMY, ŻE 7 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)

 JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH                                                                             

W TYM DNIU NIE BĘDZIE OBIADU DLA UCZNIÓW (ODPIS)

WAŻNE: UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY W STROJACH GALOWYCH.

 

ORGANIZACJA DNIA

1. Przyjazd autobusu szkolnego wg. codziennego harmonogramu.

2. Godziny pracy świetlicy: 6.30.-16.00.                                                                             

3.  8.00.-8.20. SPOTKANIE uczniów klas 1-8 na sali gimnastycznej pt. „Kim są nasi patroni?” – rozdanie zadań dla każdej klasy/w  trakcie spotkania prezentacja multimedialna.                                                                                          

4. 8.25.-9.15. ZAJĘCIA W SALACH – realizacja zadań.                                                           

przydziały sal:

KLASA wychowawca sala
 
IA Jolanta Guziewicz 06
IIA Wioletta Grzezułka 01
IIIA Mariola Halat 02
IIIB Emilia Szczurowska 03
IVA Robert Gembara 13
V A Paulina Marchel 12
VB Katarzyna Grabias-Banaszewska 07
VIA Jacek Marciniak sala gim.
VIB Arkadiusz Szakoła 14
VIIA Małgorzata Wojciechowska 05
VIIIA Monika Barska 04

5. 9.15.-9.20. –  WYJŚCIE do kościoła i przygotowanie do Mszy św.                                   

6. 10.00 – 10.50 – Msza św. w Kościele pw. Narodzenia NMP w Zawadzie                   

7. Ok. 10.50 – przemarsz z Kościoła do Sali Wiejskiej w Zawadzie.

Po mszy uczniowie, którzy zostają na świetlicy, wracają do szkoły. Pozostali uczniowie, którzy nie uczestniczą w uroczystości, mogą rozejść się do domów.

8. 11.00 – uroczystość na Sali Wiejskiej w Zawadzie (ok. 90 minut.)

9. Odjazd autobusu ok. godz. 13.00.-13-30.

01 Paź

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W środę, 2 października, w naszej szkole odbędzie się wybór przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej są uprawnieni do wzięcia udziału w wyborach. Uczniowie powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną.

w imieniu opiekuna SU

30 Wrz

„Twój Robot” rozpoczyna prowadzenie zajęć z robotyki Lego Education