15 Mar

SU prezentuje…MOJE HOBBY

Rozpoczęliśmy w naszej szkole nową akcję – moje hobby. Każdy uczeń może na długiej przerwie w piątek zaprezentować swoje zainteresowania i talenty. Pierwsi byli uczniowie klasy 8 b – Ania, Daria, Julia i Łukasz.

Zapraszamy następnych chętnych do podzielenia się swoją pasją!

RG

15 Mar

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

6 marca ósmoklasiści wzięli udział w koncercie muzycznym „Nasz Dom” – „Elegia Pamięci Niezłomnych” . W tym samym dniu starsi uczniowie obejrzeli prezentacje dotyczące Żołnierzy Wyklętych i wzięli udział w quizie  wiedzowym.

Zwieńczeniem obchodów była   GRA TERENOWA, podczas której reprezentacje klas zdobywały punkty na kolejnych stanowiskach:

 1. Tor przeszkód.
 2. Rzut „granatem”.
 3. Rozpoznawanie postaci „Żołnierzy Wyklętych”.
 4. Udzielanie pierwszej pomocy rannemu.
 5. Strzelanie do celu.
 6. Ocena ubrania maskującego, odnajdywanie ukrytych partyzantów.
 7. Rozpoznawanie źródeł materialnych z dawnych lat.
 8. Odczytywanie wiadomości zapisanej alfabetem Morse’a, zagadki logiczne, wykorzystanie kompasu, zawiązywanie węzłów.
08 Mar

Szkolne eliminacje Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2019

7 marca odbyły się szkolne eliminacje Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2019. 

Nominacje do dalszego etapu otrzymały:

w kategorii ZESPOŁY – grupa z klasy IV b: Nadia Burdzy, Justyna Mistewicz, Aleksandra Owsińska, Julia Przydróżna

w kategorii SOLIŚCI IV – Gabriela Anders, Maria Kokot, Julia Przydróżna

w kategorii SOLIŚCI VII – VIII – Weronika Konsur, Anna Skrzypczak

Wyróżnienia otrzymali: Martyna Greńczuk, Blanka Kozłowska, Małgorzata Kućko, Gabriela Lubojańska oraz zespół z klasy IV b – Justyna Mistewicz, Nadia Burdzy, Aleksandra Owsińska i Blanka Skrzydlewska za wykonanie piosenki „Nowe dni”.

05 Mar

Odebraliśmy statuetkę „Przyjaciel kota” w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

Przedstawiciele „Humanitarnych”- Marysia Kokot, Lucjan Hordziejewicz i  Bartek Sobieraj – wzięli udział w uroczystym podsumowaniu akcji „Psu na budę 2019”.

Uczniowie kierowali z pomocą Pana Arka i Pana Bartka budową domków dla bezdomnych kotów w Zielonej Górze, za co otrzymali statuetkę „Przyjaciela kota”.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję – rodzicom, uczniom, nauczycielom:)

15 Lut

Walentynki

14 lutego w naszej szkole w ramach poczty walentynkowej rozdane zostały laurki na Święto Zakochanych. Zbieraniem zajął się Samorząd Uczniowski, który w ten dzień przekazał walentynki adresatom.

09 Lut

Informacja dotycząca WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 wrześni 2017 r. zajęcia wychowania do życia w rodzinie od roku szkolnego 2018/19 będą realizowane w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

    Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, tylko wtedy, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej (druk jest dostępny u wychowawców) rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach. Zajęcia będą odbywały się tylko przez jeden semestr dla każdej klasy. Rozpoczęcie zajęć dla kl. 4a, b i 5a, b nastąpi  11 lutego 2019 r.

   Nowa podstawa programowa WDŻ podzielona została na sześć działów tematycznych:

 1. Rodzina.

 2. Dojrzewanie.

 3. Seksualność człowieka.

 4. Życie jako fundamentalna wartość.

 5. Płodność.

 6. Postawy.

   Zgodnie z rozporządzeniem MEN część zajęć (po 5 godzin w każdej klasie) została zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

   Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne
i wychowawcze.

   Tematyka spotkań będzie dla Państwa udostępniona w formie ulotek.

MR