All posts by J Z

09 lis

Wielcy Polacy – Józef Piłsudski – KONKURS część 4.

1. Po aresztowaniu w 1900 r. Józef Piłsudski przebywał w celi:

a) 19 X Pawilon Cytadeli warszawskiej,

b) 19 na Pawiaku,

2. Po śmierci Józefa Piłsudskiego usunięto z jego ciała:

a) tylko serce,

b serce i mózg,

3. Wraz z Józefem Piłsudskim w 1917 r. aresztowany został:

a) gen. Władysław Anders,

b) gen. Kazimierz Sosnkowski.

4. Dokończ powiedzenie Józefa Piłsudskiego.

„Myślałem już nieraz, że umierając przeklnę Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Lecz gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, aby nie przysyłał….”

5. Kogo przedstawia fotografia?

fot4

6. O kim tak mówił Józef Piłsudski?

Łatwy do prywaty i do zwalania winy i odpowiedzialności z siebie na innych.

 

08 lis

Wielcy Polacy – Józef Piłsudski – KONKURS część 3.

1. Józef Piłsudski zmarł:

a) 12 maja 1935 r.,

b) 12 maja 1939 r.

2. Józef Piłsudski jako korespondent czasopisma „Przedświt” pisał pod pseudonimem:

a) „Rom”,

b) „Dzik”.

3. Koń Józefa Piłsudskiego nazywał się:

a) Bucefał,

b) Kasztanka.

4. Dokończ powiedzenie Józefa Piłsudskiego.

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na…”.

5. Kogo przedstawia fotografia?

fot3

6. O kim tak mówił Józef Piłsudski?

Straci powagę u podwładnych w bardzo szybkim tempie z powodu swoistej demagogii i szukania za wszelką cenę popularności zaczynając od podoficera, kończąc na swoim ordynansie. Gadatliwy bez miary i końca. Żadna tajemnica nie jest pewna w jego ręku.

07 lis

POMÓŻMY BEZDOMNYM ZWIERZAKOM

Kolejny raz zapraszamy

do udziału w akcji „Psu na budę”.

Na dary dla bezdomnych zwierzaków

czekają specjalnie oznaczone pojemniki

w holu szkoły i przedszkola.

DZIĘKUJEMY!

PnB2017ZGA4

Bliższe informacje: u Pani Uli („Sowy”) -w przedszkolu i w szkole – „Humanitarnych” (Wolontariat) i  Pani Asi Logopedy

07 lis

Wielcy Polacy – Józef Piłsudski – KONKURS część 2.

1.  Józef Piłsudski został skazany na:

a)3 lata,

b) 5 lat.

2.  W 1894 roku Józef Piłsudski  został redaktorem czasopisma:

a) „Tygodnik Powszechny”,

b) „Robotnik”.

3. Józef Piłsudski, aby poślubić Marię Juszkiewiczową, przyjął wyznanie:

a) luterańskie,

b) islam.

4. Dokończ powiedzenie Józefa Piłsudskiego.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma… „

5. Kogo przedstawia fotografia?

fot2

 

6. O kim tak mówił Józef Piłsudski?

Nie dałby sobie rady w obecnym czasie z rozkapryszonymi i przerośniętymi ambicjami generałów, nie jestem pewien jego zdolności operacyjnych w zakresie prac Naczelnego Wodza i umiejętności mierzenia sił nie czysto wojskowych, lecz całego państwa swego i nieprzyjacielskiego.

 

06 lis

Wielcy Polacy – Józef Piłsudski – KONKURS

1. Józef Piłsudski urodził się:

a)      5 grudnia 1867 r. w Zułowie,

b)      5 grudnia 1880 r. w Zułowie.

2. Józef Piłsudski funkcję premiera pełnił:

a) raz,

b) dwa razy.

3. Józef Piłsudski rozpoczął studia na wydziale

a) Inżynierii,

b) Medycznym.

4. Dokończ powiedzenie Józefa Piłsudskiego.

„Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko…”

5. Kogo przedstawia fotografia?

fot