12 Maj

IV OGÓLNOPOLSKA PRZERWA NA CZYTANIE


Głośne czytanie dzieciom od najmłodszych lat ma ogromny wpływ na ich wszechstronny rozwój. Dlatego przedszkole w ramach kampanii społecznej włączyło się do programu ,,IV OGÓLNOPOLSKA PRZERWA NA CZYTANIE”.
W naszym przedszkolu uzupełniamy domowe czytanie , a tam gdzie całkiem go brak, dajemy szansę codziennego kontaktu z książką. Proponujemy:
• codzienne czytanie dzieciom przez nauczycielki przedszkola przez co najmniej 20 minut o stałej porze
• zapraszamy rodziców, dziadków i innych dorosłych (przedstawicieli ciekawych zawodów, aby czytali dzieciom)
• podjęliśmy współpracę z pobliską osiedlową biblioteką gdzie dzieci zapoznają się
z różnymi działami biblioteki, książkami i czasopismami, pani Wioletka pracująca w bibliotece czyta dzieciom i organizuje zajęcia zainspirowane lekturą.

W piątek 10 maja dzieci słuchały bajki pt.,, Przygody Kota Bibelota” Zofii Sosnkowskiej.

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielne myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzana, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści.

23 Kwi

Informacja dotycząca pracy Przedszkola

Zielona Góra, 23 kwietnia 2019r.

 

Informacja dotycząca pracy Przedszkola

Informuję, że od 24.04.2019r. (środa) Przedszkole czynne od 6.00 do 16.00.                              Zapewnione będzie również pełne wyżywienie.

                                                                                                                             Władysław Kondras

17 Kwi

Rekrutacja do przedszkoli

Oferta edukacyjna naszego przedszkola – KLIKNIJ

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddziałów_przedszkolnych_2019/2020

Informator dla rodziców -rok szkolny 2019-2020

Postępowanie rekrutacyjne (wyciąg z harmonogramu rekrutacji):

17 kwietnia – 30 kwietnia 2019r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego możecie Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Uwaga!

Prze wypełnieniem wniosku i odpowiednich załączników warto zapoznać się z Informatorem dla rodziców (dokument powyżej).

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola_Nabór 2019

Uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, m.in. kryterium związane z obowiązkowym szczepieniem ochronnym dziecka. Szczegóły w uchwale z dnia 26 lutego 2019r.

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra kryteria rekrutacji do przedszkoli 2017

Zmiana uchwały z dnia 28 lutego 2017r. -kryteria na drugim_etapie post. rekr. do publicznych przedszkoli

Załączniki:

Kryterium ustawowe _ oświadczenie_wielodzietność rodziny

Kryterium ustawowe _ oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dziecko posiadające rodzeństwo

Oświadczenie _szczepienia ochronne lub odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego _2019

Dokument dotyczący przetwarzania danych osobowych:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do przedszkola_1

Wszystkie druki dostępne w Sekretariacie ZE nr8.

UWAGA!

Dokumenty, będące załącznikami do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia, będące załącznikami do wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Więcej informacji w zakładce „przedszkolnej” – Nabór 2019/2020.

16 Kwi

„Wiosenne” znakowanie rowerów -środa – 17.04.2019.

„Wiosenne” znakowanie rowerów

– zapraszamy w najbliższą środę – 17.04.2019r.                                                         w godzinach – 16.00 – 18.00 na boisku szkolnym Orlik.

 

Znakowanie rowerów odbędzie się w najbliższą środę – 17.04.2019r., w godzinach – 16.00 – 18.00 na boisku szkolnym Orlik.

Znakować rowery będą dzielnicowi z I Komisariatu Policji w Zielonej Górze. 

Dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona  na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

 

Zapraszamy!

05 Kwi

Grupa Biedronki w „wiejskiej zagrodzie”

Dzieci z grupy Biedronki doskonale wiedzą, że mleko nie pochodzi ze sklepu a od krowy.  Podczas podróży do przedszkolnego gospodarstwa wiejskiego miały okazję doić mleko od krówki, która pasła się pastwisku. Zadbały również o bezpieczeństwo i dobre warunki dla przedszkolnych kurek budując dla nich kurnik. Wykonały również prace techniczne przedstawiające krowę na pastwisku wykonaną z różnej wielkości kółek.

Zajęcia sprawiły dzieciom wiele frajdy dlatego wraz ze zdobytymi informacjami na pewno na długo zostaną w pamięci Przedszkolaków.