23 Cze

Przerwa urlopowa w miejskich przedszkolach – przypomnienie

Zielona Góra, 23.06.2021 r.

Przypominam, że decyzją Dyrektora Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w roku szkolnym 2020/2021 wszystkie otwarte w okresie wakacyjnym przedszkola będą pełniły rolę przedszkoli zastępczych dla dzieci z przedszkoli zamkniętych z powodu przerwy urlopowej.

W związku z tym MP 44 będzie przyjmowało podania o przyjęcie dzieci do przedszkola zastępczego w czasie przerw urlopowych w przedszkolach macierzystych dzieci, w miarę wolnych miejsc.

Prawidłowo wypełnione wnioski można składać w formie papierowej w Sekretariacie ZE8 lub drogą elektroniczną – skan wysłany na adres e-mail placówki.

wniosek-o-przedszkole-zastępcze-MP44

PLAN PRZERW URLOPOWYCH MIEJSKICH PRZEDSZKOLI na rok 2021

Waldemar Dejnega, wicedyrektor ZE8

15 Cze

Spotknie rodziców przyszłych pierwszoklasistów

Zielona Góra, 15 czerwca 2021 r.

Zapraszam Rodziców oraz Dzieci przyjęte do klasy pierwszej na spotkanie z wychowawcą klasy oraz dyrektorem Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca (środa) ok. godziny 17:15 w świetlicy szkolnej – tuż po zakończeniu spotkania pożegnalnego grupy przedszkolnej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące rozpoczęcia nauki w roku szkolnym 2021-2022.

W. Dejnega, wicedyrektor ZE 8 w Zielonej Górze