20 Lut

Konkurs Recytatorski klas I-III

19 lutego, we wtorek, odbył się szkolny Konkurs Recytatorski w kategorii klas I-III. Reprezentanci wszystkich klas wystąpili przed rodzicami i zaproszonymi gośćmi, prezentując przygotowane utwory.

W Jury zasiedli pan Dyrektor Władysław Kondras oraz zaproszona instruktorka teatralna- Pani Kamila Winkler. Po burzliwych naradach zostało wyłonionych trzech zwycięzców, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach zielonogórskich:

Karol Limanówka – klasa I

Wojciech Daniszewski – klasa IIa

Ignacy Golczyk – klasa III

Nagrodę specjalną oraz II miejsce otrzymał Antoni Cieśliński.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

15 Lut

Walentynki

14 lutego w naszej szkole w ramach poczty walentynkowej rozdane zostały laurki na Święto Zakochanych. Zbieraniem zajął się Samorząd Uczniowski, który w ten dzień przekazał walentynki adresatom.

13 Lut

Konkurs recytatorski w klasie Ia

We wtorek 12 lutego do szkoły przybyli rodzice i rodzeństwo uczniów klasy Ia , by podziwiać recytacje wierszy przygotowanych na klasowy konkurs recytatorski. Wszystkie dzieci solidnie przygotowały się do występów, które oceniali i punktowali właśnie ich goście. Pięcioro najlepszych zostało wytypowanych do reprezentowania klasy na szkolnym konkursie.

12 Lut

Bal Karnawałowy klas I-III

Cóż to był za bal!

W piątek, 8 lutego 2019 roku klasy I, II i III bawiły się na fantastycznym Balu Karnawałowym. Z Klaunem Wesołkiem wesoło pląsały księżniczki, rycerze, policjanci, wróżki oraz wiele innych barwnych, baśniowych postaci. 

09 Lut

Informacja dotycząca WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 wrześni 2017 r. zajęcia wychowania do życia w rodzinie od roku szkolnego 2018/19 będą realizowane w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

    Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, tylko wtedy, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej (druk jest dostępny u wychowawców) rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach. Zajęcia będą odbywały się tylko przez jeden semestr dla każdej klasy. Rozpoczęcie zajęć dla kl. 4a, b i 5a, b nastąpi  11 lutego 2019 r.

   Nowa podstawa programowa WDŻ podzielona została na sześć działów tematycznych:

  1. Rodzina.

  2. Dojrzewanie.

  3. Seksualność człowieka.

  4. Życie jako fundamentalna wartość.

  5. Płodność.

  6. Postawy.

   Zgodnie z rozporządzeniem MEN część zajęć (po 5 godzin w każdej klasie) została zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

   Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne
i wychowawcze.

   Tematyka spotkań będzie dla Państwa udostępniona w formie ulotek.

MR