Category Archives: Z życia szkoły

08 mar

Pyt. 4 Konkurs multimedialny z cyklu Wielcy Polacy- „Jan Karski- niedokończona misja”.

Czwartek 08.03.2018r.

 1. Ile miał lat Jan Karski kiedy zmarł mu ojciec?
 2. Z kim spotkał się Jan Karski w USA, aby przekazać swój raport?
 3. W jakich okolicznościach Jan Karski wpadł w ręce Gestapo?
 4. Jakie stanowisko zajmował Jan Karski w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
 5. W którym roku Jan Karski otrzymał honorowe obywatelstwo Izraela?
 6. Kto nadał Janowi Karskiemu Order Orła Białego?
07 mar

Pyt. 3 Konkurs multimedialny z cyklu Wielcy Polacy- „Jan Karski- niedokończona misja”.

Konkurs multimedialny z cyklu Wielcy Polacy- „Jan Karski- niedokończona misja”.

Środa 07.03.2018r.

 1. W którym roku Jan Karski podejmuje pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
 2. Jaki stopień wojskowy otrzymał Jan Karski po wojnie?
 3. Podaj tytuł książki napisanej przez Jana Karskiego wydanej w 1944r.?
 4. Podaj nazwę szkoły wojskowej, do której uczęszczał Jan Karski w 1935r.?
 5.  Ile rodzeństwa miał Jan Karski?
06 mar

Pyt. 2 Konkurs multimedialny z cyklu Wielcy Polacy- „Jan Karski- niedokończona misja”.

Konkurs multimedialny z cyklu Wielcy Polacy- „Jan Karski- niedokończona misja”.

Wtorek 06.03.2018r.

 1. Przy jakiej ulica znajdowała się kamienica, w której mieszkał Jan Karski?
 2. Czym zajmował się ojciec Jana Karskiego?
 3. Podaj nazwę uczelni, na której Jan Karski studiował prawo?
 4. Ilu Polaków Niemcy rozstrzelali w odwecie uwolnienia Jana Karskiego?
01 mar

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

      Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna „Inka”  i wielu innych Żołnierzy Wyklętych nazywano „bandytami” i zdrajcami. „Połamano im kości, wrzucono bezimiennie do dołów, przysypano śmieciami”, aby pamięć o nich zamarła. Tak władze komunistyczne przez kilka dekad traktowali tych, którzy nie pogodzili się z narzuconym im i ich ojczyźnie systemem politycznym. Bo przecież nie za taką Polskę gotowi byli umierać, nie za taką Polskę walczyli. Dnia 1 marca w całej Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyklętych, Nieugiętych, Niezakłamanych, wiernych ideałom, wiernych na zawsze. To dla nich: Bóg, Honor i Ojczyzna były najwyższą wartością. Ten dzień uczniowie ZE nr 8 uczcili w sposób szczególny. Wzięli udział w inscenizacji, najpierw zaprezentowanej pod pomnikiem majora Adama Lazarowicza w Zielonej Górze, a potem w szkole. Szczególnymi i bardzo wyjątkowymi gośćmi tego dnia byli przedstawiciele: Lubuskiej Rodziny Katyńskiej, Sybiraków, Klubu Seniora, Caritas, rodzice, reprezentanci władz samorządowych. Brakuje słów na opisanie doznań: wzruszenia, szacunku, pokory jaką wzbudzili Ci młodzi patrioci, którzy słowem, mimiką, gestem wyrazili nastrój tego święta.

01 mar

Zapraszamy do wspólnej zabawy, konkursu z cyklu „Wielcy Polacy” – Jan Karski

Ogłoszenie!

Szanowni Państwo! Uczniowie! Rodzice! Miłośnicy Historii!

Zapraszam do wspólnej zabawy, konkursu z cyklu „Wielcy Polacy”. Tym razem pytania dotyczyć będą Jana Karskiego i jego niedokończonej misji.

Proste zasady:

 1. Od poniedziałku 5 marca do piątku 9 marca 2018r. ukazywać się będą na stronie internetowej szkoły (pspzawada.edu.pl) pytania konkursowe.
 2. Aby udzielić odpowiedzi należy zalogować się na stronie dziennika elektronicznego Vulcan, wybrać zakładkę wiadomości-nowa wiadomość-zmień adresatów-wychowawcy (wybrać nazwisko Ewa Kaczmarek) i podać prawidłowe odpowiedzi.
 3. Suma punktów zadecyduje o zwycięzcy!
 4. Tak jak zawsze czekają na Państwa ciekawe nagrody, a na uczniów ocena celująca z aktywności z historii.

Zapraszam!