02 Gru

Po raz drugi Krajowy Certyfikat SzPZ!!!

SP nr 28 w Zielonej Górze po raz drugi może pochwalić się
 Krajowym Certyfikatem SzPZ.

28. 11. 2018 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”. W tym roku po raz pierwszy o to zaszczytne wyróżnienie mogły ubiegać się przedszkola. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała  prestiżowe wyróżnienie  35 przedszkolom  i 29 szkołom. Wśród wyróżnionych znalazła się nasza szkoła SP nr 28 w Zielonej Górze

Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom  Agnieszka Ludwin – przedstawiciel MEN i prof. Barbara Woynarowska – przewodnicząca Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”.

Promocją zdrowia wśród  naszej społeczności szkolnej i środowiska zajmujemy się od 2006 r. W 2009 roku uzyskaliśmy Wojewódzki  Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a w 2013 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat SzPZ.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie               z modelem placówki promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji                                 z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej,  w tym z rodzicami.

Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania, które mają autonomiczny charakter i  są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

MR

Ciesząc się z wyróżnienia, dziękujemy Uczniom, Rodzicom, Pracownikom i Społeczności lokalnej za wspólne tworzenie takiej właśnie SZKOŁY.