31 Mar

Sejmik Uczniowski – „Warto angażować się w życie społeczności lokalnej”

Sejmik Uczniowski „Warto angażować się w życie społeczności lokalnej” to teza nad, którą debatowały zespoły zaproszone do udziału w warsztatach, w ramach projektu Lubuskiej Akademii Debat Szkolnych, w dniu 31.03.2016r. Naszą szkołę reprezentowali: Monika Mondzelewska, Jan Ratajski oraz Karolina Tomczak. O powadzę imprezy potwierdzają zaproszeni goście wśród których byli: p.Lidia Gryko, p.Piotr Barczak oraz p.Paweł Wysocki opiekun Młodzieżowej Rady Miasta. Wszystkie zespoły w trakcie przedstawiania swoich argumentów zachowały formułę Debaty Oksfordzkiej. Zwroty: Szanowna Publiczność, Słuchacze, Zaproszeni Goście sprawiały, że z przyjemnością słuchało się siły argumentów Opozycji i Propozycji. Młodzi ludzie przedstawili interesujące pomysły np. utworzenie przestrzeni zielonej do odpoczynku. Wiele też słów padło na temat działalności charytatywnej, co budzi ogromną nadzieję na przyszłość naszego miasta, czy regionu. Ostatecznie wszystkie zespoły były zgodne co do tego, że warto angażować się w życie lokalnej społeczności, bowiem są oni jej integralną częścią, choć jeszcze niepełnoletnią. Debata w Sejmiku Uczniowskim wskazała na jeszcze jeden bardzo istotny aspekt. „Mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości” to znalezienie wspólnego mianownika w rozmowie międzypokoleniowej. Dla młodego człowieka to patrzenie tam gdzie wzrok nie sięga, dla dorosłego natomiast to czytanie słów dziecka między wierszami. Potwierdzenie tego była dyskusja jaka na koniec warsztatów zrodziła się miedzy jej uczestnikami, a zaproszonymi gośćmi.

EK