10 Mar

Źródła pisane mierzone kilometrami!

     Dnia 10.03.2017r. kolejna grupa uczniów, tym razem klasa VI b udała się do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Tam Pani Beata przybliżyła im najciekawsze i najcenniejsze źródła pisane. Pewnie niewiele osób wie, że gdybyśmy wszystkie zabytki piśmienne przechowywane w tej instytucji rozłożyli na ulicy to zajęłyby one 6,5 km. Pani Beata- specjalista w dziedzinie archiwistyki, przekazała uczniom wiele ciekawostek, a wśród nich m.in. to, że pieczęcie królewskie były wykonane z czerwonego wosku pszczelego. Pieczęć to podpis osoby wystawiającej dany dokument, bowiem nie podpisywano się imiennie. Zaciekawienie wzbudził również fakt, że pergamin nie rwał się pod siłą ciężkiej pieczęci, a bywało ich wiele. Dlaczego? „Podróże kształcą”- była to podróż do miejsca, której przewodnik- mistrz wprowadził uczniów w meandry łaciny i średniowiecznej kaligrafii. A ponieważ na dokumencie wymieniano włości jakimi się władało to była to także lekcja o polityce władców i protokole dyplomacji.

zdjęcia nel 281 zdjęcia nel 279

zdjęcia nel 278 zdjęcia nel 276

Pani Beacie bardzo serdecznie dziękujemy!