07 Mar

Pyt. 3 Konkurs multimedialny z cyklu Wielcy Polacy- „Jan Karski- niedokończona misja”.

Konkurs multimedialny z cyklu Wielcy Polacy- „Jan Karski- niedokończona misja”.

Środa 07.03.2018r.

  1. W którym roku Jan Karski podejmuje pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
  2. Jaki stopień wojskowy otrzymał Jan Karski po wojnie?
  3. Podaj tytuł książki napisanej przez Jana Karskiego wydanej w 1944r.?
  4. Podaj nazwę szkoły wojskowej, do której uczęszczał Jan Karski w 1935r.?
  5.  Ile rodzeństwa miał Jan Karski?