27 Mar

Lekcja archeologii w Muzeum Środkowego Nadodrza 27.03.2018r.

     Skarby jakie pod swoim płaszczem kryje Ziemia najlepiej znają archeolodzy. Potrafią je umiejscowić w czasie, określić ich pochodzenie i znaczenie. To wiedza dzięki, której historyk może stworzyć obraz przeszłości. To co wydobywane jest w czasie prac wykopaliskowych uczniowie klas IV mogli zobaczyć przyglądając się ekspozycji Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Kości, groty, ozdoby, ceramika, toporki, siekierki wykonane z krzemienia to cenny ślad ludzkiej działalności. Dla młodego człowieka to dowód „inteligencji praludzi”. To żywa lekcja o tym jak kiedyś wyglądał świat i planeta Ziemia, która dziś nieustannie zmienia swoje oblicze. To dowód rozwoju cywilizacji człowieka. A jak to będzie za….lat? Z pewnością wpis ten pozostanie śladem dziś niedalekiej przeszłości, a kiedyś archeologii nowego, innego wymiaru.