02 Cze

Szanowni Państwo!

INFORMUJEMY, ŻE TEREN ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE
JEST MONITOROWANY I OBEJMUJE
NAJBLIŻSZE OTOCZENIE BUDYNKÓW, OBIEKTY SPORTOWE
ORAZ HOL SZKOLNY

1.Monitoring stosujemy w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa dzieci, uczniów, pracowników, osób przebywających  na terenie Zespołu Edukacyjnego  oraz dla ochrony ich mienia i Zespołu.

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz. u. z 2018 r., poz.1000), art.154

2.Administratorem systemu monitoringu i utrwalonych danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

3.Inspektor ochrony danych: Natalia Gmurek, tel. 880 100 339
adres email: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl

mon