09 Sty

Plan zajęć podczas zimowiska 14-18 stycznia 2019 r.

PLAN ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONII ZIMOWEJ 2019

Poradnik-bezpiecznego-wypoczynku – KO Gorzów Wlkp.

BARDZO PROSZĘ, ABY DZIECI KTÓRE SAMODZIELNIE BĘDĄ PRZYCHODZIŁY I WRACAŁY Z ZIMOWISKA PRZYNIOSŁY NA PIŚMIE ZGODY OD RODZICÓW.

W. Dejnega

PLAN ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONII ZIMOWEJ

14 stycznia – 18 stycznia 2019 r.

godziny: 8.00.-14.00.

PONIEDZIAŁEK

Poznajmy się

 1. Spotkanie organizacyjne. Powitanie kadry i uczestników przez kierownika półkolonii, dokonanie ewentualnych zmian przynależności dzieci do określonej grupy, przedstawienie dzieciom kadry pedagogicznej, pielęgniarki oraz zapoznanie ich z drogą ewakuacyjną szkoły.
 2. Zapoznanie uczestników przez wychowawców z regulaminami obowiązującymi na półkolonii (przeciwpożarowy, BHP, poruszania się po drogach, bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie, regulaminem uczestnika półkolonii) oraz z rozkładem dnia.
 3. Spotkanie z dzielnicowym Policji Państwowej, który omówi zasady bezpiecznej zabawy zimą.
 4. Zajęcia w grupach na świeżym powietrzu.
 5. Przygotowanie do obiadu, obiad.
 6. Zajęcia w grupach – artystyczne, sportowe, fotograficzne.
 7. Pożegnanie uczestników półkolonii.

WTOREK

Jedziemy do kina

 1. Powitanie uczestników, sprawdzenie obecności, przedstawienie programu dnia.
 2. Wyjazd do kina. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy autobusem oraz zasady kulturalnego zachowania się kinie.
 3. Przygotowanie do obiadu, obiad.
 4. Zajęcia w grupach – artystyczne, sportowe, fotograficzne.
 5. Pożegnanie uczestników półkolonii.

ŚRODA

Zdrowo i sportowo bawmy się wesoło

 1. Powitanie uczestników, sprawdzenie obecności, przedstawienie programu dnia.
 2. Wyjazd na basen CRS. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy autobusem i zajęć w wodzie.
 3. Przygotowanie do obiadu, obiad.
 4. Zajęcia w grupach – artystyczne, sportowe, fotograficzne.
 5. Pożegnanie uczestników półkolonii.

CZWARTEK

w Centrum Nauki Keplera i w Centrum Przyrodniczym

 1. Powitanie uczestników, sprawdzenie obecności, przedstawienie programu dnia.
 2. Wyjazd do Centrum Nauki Keplera i do Centrum Przyrodniczego.
 3. Przygotowanie do obiadu, obiad.
 4. Zajęcia w grupach – artystyczne, sportowe, fotograficzne.
 5. Pożegnanie uczestników półkolonii.

PIĄTEK

Pożegnania nadszedł czas

 1. Powitanie uczestników, sprawdzenie obecności, przedstawienie programu dnia.
 2. Zabawy na świeżym powietrzu.
 3. Przygotowanie do obiadu, obiad.
 4. Ognisko z pieczeniem jabłek.
 5. Podsumowanie wspólnie spędzonego czasu. Podziękowania dla wszystkich organizatorów i uczestników. Wręczenie nagród, rozdanie dyplomów i zdjęć. Pożegnanie uczestników.

Plan opracował
Waldemar Dejnega

Kierownik Półkolonii