12 Wrz

Przedszkoliada – DRUŻYNA KANGURA


W piątek 6 września dzieci uczestniczyły w misjach i przygodach Drużyny Kangura.
Zajęcia wszechstronnie rozwijały ruch dzieci, uwzględniając podstawy piłki nożnej i ręcznej.


Czas trwania dostosowany był do wieku dzieci, a zajęcia prowadził instruktor z pozytywnym nastawieniem do podopiecznych.
Zainteresowani rodzice mogą zapisać dziecko na zajęcia Drużyny Kangura- wpisując na listę.
Należy wypełnić umowę pozostawioną u wychowawców w przedszkolu.
Więcej informacji po zebraniu grupy.