Nauczyciele

Dyrekcja

dyrektor szkoły – mgr Władysław Kondras
zastępca dyrektora szkoły – mgr Waldemar Dejnega

 

Sekretariat 

sekretarz – mgr Marzena Bilska
sekretarz – mgr Agata Ratajczak
Marta Wojciechowska

 

Pedagog

mgr Agnieszka Puchalska

Psycholog

mgr Marta Konaszewska
mgr Krystyna Macur

 

Logopeda

mgr Joanna Zrobczyńska

Bibliotekarze
 
mgr Marta Rosolska
dr Katarzyna Grabias-Banaszewska
mgr Małgorzata Wojciechowska
 
Nauczyciele
 

Klasy I-III

Wychowawca kl.

edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Guziewicz

Ia

edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Grzezułka

IIa

edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Halat

 IIIa

edukacja wczesnoszkolna

mgr Emilia Szczurowska

IIIb

edukacja informatyczna

mgr Julia Szopa

Klasy IV-VIII

Wychowawca kl.

język polski

mgr Małgorzata Wojciechowska

VIIa

język polski

mgr Władysław Kondras

język polski/doradztwo zawodowe
dr Katarzyna Grabias-Banaszewska

Vb

historia/wiedza o społeczeństwie

mgr Robert Gembara

IVa

język angielski

mgr Arkadiusz Szakoła

VIb

język angielski

mgr Paulina Marchel

Va

język niemiecki

mgr Aleksandra Krakowiak

matematyka

mgr Monika Barska

VIIIa

matematyka/informatyka

mgr Agnieszka Witkowska

przyroda/ biologia/ wchowanie do życia w rodzinie
mgr Marta Rosolska

muzyka/plastyka

mgr Katarzyna Konsur

technika

mgr Jacek Urkiel

wychowanie fizyczne

mgr Jacek Marciniak

VIa

wychowanie fizyczne/edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marcin Płokita

religia

mgr Katarzyna Konsur

mgr Katarzyna Trojan

geografia/chemia

mgr Waldemar Dejnega

geografia

mgr Jolanta Guziewicz

 

fizyka

mgr Krzysztof Sejfert

świetlica

mgr Adriana Szulc

mgr Wioletta Łuczak

mgr Wioletta Grzezułka

mgr Katarzyna Trojan

mgr Paulina Marchel

mgr Julia Szopa