Obiady

WAŻNE INFORMACJE:

  1. W bieżącym roku szkolnym (2018/2019) liczba miejsc ograniczona.
  2. Płatność z góry do 10 każdego miesiąca.
  3. W przypadku niedokonania należnej wpłaty w wyznaczonym terminie dziecko zostanie wykreślone z listy korzystających z posiłków.
  4. Odliczenia za obiady będą dokonywane przy płatności za kolejny miesiąc pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie w dniu poprzedzającym tę nieobecność.
  5. Zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie: telefonicznie w świetlicy szkolnej,  numer telefonu: 516 970 101.
  6. Wpłat za obiady  dokonujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły:

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W ZIELONEJ GÓRZE

Imię i nazwisko dziecka/klasa

Nr  konta:

PKO BP I O/Zielona Góra  21 10205402 0000 0102 0112 0468

OBIADY SZKOLNE – ZASADY 2019

OBIADY SZKOLNE wrzesień 2019

OBIADY SZKOLNE październik 2019

OBIADY SZKOLNE listopad 2019

OBIADY SZKOLNE grudzień 2019

Zarządzenie nr 13_2018_regulamin stołówki na 2019

Regulamin stołówki szkolnej_2019r.