Obiady Szkolne

WAŻNE INFORMACJE:

  1. W bieżącym roku szkolnym liczba miejsc na stołówce jest ograniczona.
  2. Płatność z góry do 10 każdego miesiąca.
  3. W przypadku niedokonania należnej wpłaty w wyznaczonym terminie dziecko zostanie wykreślone z listy korzystających z posiłków.
  4. Odliczenia za obiady będą dokonywane przy płatności za kolejny miesiąc pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie w dniu poprzedzającym tę nieobecność.
  5. Zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie: telefonicznie/SMS w dniu poprzedzającym nieobecność lub do godziny 8:00. w dniu nieobecności – w świetlicy szkolnej,  numer telefonu: 516 970 101, lub w sekretariacie szkoły, numer telefonu 505 359 121 .
  6. Wpłat za obiady  dokonujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły:

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W ZIELONEJ GÓRZE

Imię i nazwisko dziecka/klasa/typ posiłku

Nr  konta:

PKO BP I O/Zielona Góra  21 10205402 0000 0102 0112 0468

Obiady w roku szkolnym 2020-2021

Deklaracja obiadów SP 28

w miesiącu wrześniu 2020 r. obiady będą wydawane od dnia 7 września (poniedziałek).

09. OBIADY SZKOLNE wrzesień 2020

10. OBIADY SZKOLNE październik 2020

11. OBIADY SZKOLNE listopad 2020

Obowiązujące regulaminy

Zarządzenie nr 13_2018_regulamin stołówki na 2019

Regulamin stołówki szkolnej_2019r.