Obiady Szkolne

WAŻNE INFORMACJE:

  1. W bieżącym roku szkolnym liczba miejsc na stołówce jest ograniczona.
  2. Płatność z góry do 10 każdego miesiąca.
  3. W przypadku niedokonania należnej wpłaty w wyznaczonym terminie dziecko zostanie wykreślone z listy korzystających z posiłków.
  4. Odliczenia za obiady będą dokonywane przy płatności za kolejny miesiąc pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie w dniu poprzedzającym tę nieobecność.
  5. Zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie: telefonicznie w świetlicy szkolnej,  numer telefonu: 516 970 101.
  6. Wpłat za obiady  dokonujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły:

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W ZIELONEJ GÓRZE

Imię i nazwisko dziecka/klasa

Nr  konta:

PKO BP I O/Zielona Góra  21 10205402 0000 0102 0112 0468

OBIADY SZKOLNE 2020 – informacje

Obiady szkolne 2020 r.

OBIADY SZKOLNE styczeń 2020

OBIADY SZKOLNE luty 2020

OBIADY SZKOLNE marzec 2020

Obiady szkolne 2019 r.

OBIADY SZKOLNE wrzesień 2019

OBIADY SZKOLNE październik 2019

OBIADY SZKOLNE listopad 2019

OBIADY SZKOLNE grudzień 2019

Obowiązujące regulaminy

Zarządzenie nr 13_2018_regulamin stołówki na 2019

Regulamin stołówki szkolnej_2019r.