Obiady Szkolne

WAŻNE INFORMACJE:

  1. W bieżącym roku szkolnym liczba miejsc na stołówce jest ograniczona.
  2. Płatność z góry do 10 każdego miesiąca.
  3. W przypadku niedokonania należnej wpłaty w wyznaczonym terminie dziecko zostanie wykreślone z listy korzystających z posiłków.
  4. Odliczenia za obiady będą dokonywane przy płatności za kolejny miesiąc pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie w dniu poprzedzającym tę nieobecność.
  5. Zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie: telefonicznie/SMS w dniu poprzedzającym nieobecność lub do godziny 8:00. w dniu nieobecności – w świetlicy szkolnej,  numer telefonu: 516 970 101, lub w sekretariacie szkoły, numer telefonu 505 359 121 .
  6. Wpłat za obiady  dokonujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły:

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W ZIELONEJ GÓRZE

Imię i nazwisko dziecka/klasa/typ posiłku

Nr  konta:

Obiady w roku szkolnym 2020-2021 – od stycznia 2021 r.

Cena posiłku – 7,80 zł, w tym:

zupa – 2,20 zł,

II danie – 5,60 zł.

2021

W miesiącu styczniu 2021 r. obiady będą wydawane dla uczniów klas I-III od dnia 18 stycznia. Bardzo prosimy Rodziców o poinformowanie SMS-em na numer 505 359 121 o chęci korzystania z obiadów – do piątku, 15 stycznia – aby kuchnia mogła dokonać odpowiednich przygotowań.

01. OBIADY SZKOLNE styczeń 2021

02. OBIADY SZKOLNE luty 2021

03. OBIADY SZKOLNE marzec 2021

2020

w miesiącu wrześniu 2020 r. obiady będą wydawane od dnia 7 września (poniedziałek).

Deklaracja obiadów SP 28

09. OBIADY SZKOLNE wrzesień 2020

10. OBIADY SZKOLNE październik 2020

11. OBIADY SZKOLNE listopad 2020

Obowiązujące regulaminy

Zarządzenie nr 13_2018_regulamin stołówki na 2019

Regulamin stołówki szkolnej_2019r.