Egzamin ósmoklasisity

Egzamin ósmoklasistyINFORMACJA DLA RODZICA UCZNIA PISZĄCEGO EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2020-2021

Wewnątrzszkolna procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 28 w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2020-2021

E8 2020-2021_terminy

E8 EM 2020-2021_Komunikat_o_przyborach_ucznia

Ważne strony

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Egzamin ósmoklasisty

2019-2020

WAŻNE:

Wewnątrzszkolna procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty SP 28 2019-2020

Próbny egzamin ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się w dniach 25, 26 i 27 lutego, od godziny 9.00.

Do 30 września rodzice uczniów klasy ósmej składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu.

Do 15 października roku szkolnego 2019/2020 rodzice ucznia, który może mieć dostosowane warunki lub formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie lekarskie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na 3 miesiące przed egzaminem (do 15 stycznia) rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem) Laureaci i Finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września

Termin egzaminu ósmoklasisty:

  • język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00,
  • matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz.9:00.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty 

  • język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz.9:00.

 

Szczegółowy komunikach o dostosowaniach można przeczytać tutaj:

Komunikat o dostosowaniach_egzamin 8

Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu z poszczególnych przedmiotów można przeczytać tutaj:

j. angielski 

j. polski

matematyka

PRZYDATNE INFORMACJE

Na stronie www. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce: Egzamin ósmoklasisty znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, m.in.:

– filmy o egzaminie (https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm),

– procedury przeprowadzanie egzaminu (https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm),

– arkusze pokazowe (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017) itp.