NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lubuskich Rodzin Katyńskich w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze („Zawada”) – miejsce bezpieczne i przyjazne.

„Uwaga! Wejście grozi odkryciem talentów!”
„12 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO BYĆ Z NAMI!”

1. Jesteśmy kameralną „Szkołą przy lesie” – z dala od ruchliwych ulic.

2. Przywiązujemy olbrzymią wagę do pełnego poczucia bezpieczeństwa naszych wychowanków – mało liczne klasy.

3. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów.

4. Tworzymy bardzo dobre warunki do rozwoju samorządności uczniów, zapewniamy poszanowanie praw ucznia.

5. Zapewniamy profesjonalną pomoc logopedy i pedagoga szkolnego.

6. Język angielski – również po lekcjach (Szkoła Językowa BIG – BEN);

7. Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą szkoły (pomoce dydaktyczne, nowy sprzęt komputerowy, bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej, kompleks boisk sportowych „Orlik’ oraz sala i plac zabaw „Radosna Szkoła”).

8. Pod patronatem Klubu Sportowego Falubaz Zielona Góra prowadzimy „Akademię Piłkarską” dla najmłodszych.

9. Duży nacisk kładziemy na różnorodne zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej, czynnej w godz. 6.30. – 16.00.

10. Oferujemy bogaty wachlarz: zajęć pozalekcyjnych, imprez, konkursów szkolnych, edukację przez szachy. Proponujemy ciekawe formy spędzania przerw międzylekcyjnych (przerwy aktywne, przerwy ciche).

11. Współdziałamy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – realizując projekty dotacyjne adresowane do dzieci uczących się w szkole oraz ich rodziców i dziadków (zajęcia teatralne, taneczne, nauka gry na instrumentach, obozy wakacyjne dla dzieci, pikniki szkolno-rodzinne).

12. Aktywnie współpracujemy z Naszą Radą Rodziców.

W roku 2018 zdobyliśmy drugi Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie (pierwszy – 2013r.), Certyfikat „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – 2014r. i Certyfikat „Szkoła w Ruchu” – 2015r, Certyfikat „Lubuska Akademia Debat Szkolnych” – 2015r., Certyfikat „Szkolny Klub Miłośników Historii” – 2017r. Nasza Szkoła jest miejscem, w którym promuje się postawy poszanowania godności i indywidualności oraz respektowania praw wszystkich członków społeczności szkolnej. „Szkolniak” promuje zdrowie i wszechstronny rozwój wychowanków, pomagając każdemu odkrywać własne mocne strony i rozwijać je na miarę swoich możliwości. Pierwszoklasiści uczestniczą m.in. w projekcie  „Edukacja przez szachy”. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, osiągają również bardzo dobre wyniki w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, muzycznych, świetlicowych, recytatorskich, ortograficznych i innych. W 2017 roku uczennica klasy szóstej została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, a w roku 2019 ten sam tytuł zdobył uczeń klasy ósmej.