Wymagane dokumenty 2020

Wzory dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających –

ZAŁĄCZNIK NR 1;

3) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata – ZAŁĄCZNIK

NR 2;

4) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2020-2021 – ZAŁĄCZNIK NR 3;

5) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją – ZAŁĄCZNIK NR 4;

6) terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – ZAŁĄCZNIK NR 5;

7) rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – ZAŁĄCZNIK NR 6;

8) rozporządzenie MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego – ZAŁĄCZNIK NR 7;

9) potwierdzenie woli podjęcia nauki – ZAŁĄCZNIK NR 8.

WNIOSEK_szkoły ponadpodstawowe

ZAŁĄCZNIK NR 1_Dokumenty pot. kryteria uzupełniające

ZAŁĄCZNIK NR 2_Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata

ZAŁĄCZNIK NR 3_Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020-2021

ZAŁĄCZNIK NR 4_Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 5_Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

ZAŁĄCZNIK NR 6_ Rozp. MEN _ Postępowanie rekrutacyjne_2019

ZAŁĄCZNIK NR 7 _Rozp. MEN_oddziały i szkoły sportowe

ZAŁĄCZNIK NR 8_potwierdzenie woli podjęcia nauki