Wyniki Naboru do Klasy Pierwszej

Zielona Góra, 17 czerwca 2020 r.

W związku z zakończeniem rekrutacji do klasy pierwszej, lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lubuskich Rodzin Katyńskich w Zielonej Górze została wywieszona na tablicy w wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

Listę można sprawdzać w dni pracy placówki w godzinach od 8:00 do 13:00 z zachowaniem rygoru sanitarnego obowiązującego w kraju.

Waldemar Dejnega

przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Zielona Góra, 10 czerwca 2020 r.

W związku z zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji do klasy pierwszej, lista dzieci zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy w wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na podstawie wniosków są zobowiązani do złożenia w sekretariacie Zespołu potwierdzenia woli przyjęcia do klasy pierwszej do dnia 16 czerwca, go godziny 13:00. Druk będzie dostępny na stronie www.zielona-gora.pl oraz na stronie szkoły.

Ponieważ w dniu 12 czerwca w całym budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 będzie przeprowadzane dezynfekcja, listę będzie można sprawdzać od poniedziałku 15 czerwca z zachowaniem rygoru sanitarnego obowiązującego w kraju.

Waldemar Dejnega

przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

10092_Oświadczenie woli przyjęcia do SP _rok szkolny 2020_2021

Link do strony Miasta Zielona Góra http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7579/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych_prowadzonych_przez_Miasto_Zielona_Gora_na_rok_szkolny_2020_2021/