SzPZ 2020/2021

Problem priorytetowy na rok 2020/2021

Nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i dystansu społecznego związanego

z COVID-19.

Cel:
Zminimalizowanie rozprzestrzeniania się COVID-19.
Podejmowanie działań kształtujących nawyki i odpowiednie zachowanie w kontekście ochrony zdrowia.
  Procedury bezpieczeństwa na terenie ZEnr 8 w Zielonej Górze 

Procedura funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze_od 01.09.2020.

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 28 w ZG_od o1.09.2020.

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej Procedura korzystania z biblioteki szkolnej

Procedura przewozu autobusem szkolnym_od 01.09.2020

Procedura wyjścia grupy uczniów SP28 na plac zabaw, boisko szkolne, przerwę

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń_ZE8

Procedura i harmonogram wydawania posiłków

 

Wrzesień

Zapraszamy do udziału w naszych projektach

 

Ju-Jitsu

AKADEMIA TALENTÓW 2020

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU

ZAWADY I KRĘPY

ZAPRASZA KOLEJNY RAZ NA ZAJĘCIA

SPORTOWE Z ELEMENTAMI JU- JITSU

TRENINGI ODBYWAJĄ

W ŚRODY W GODZINACH 17.45- 18.45

Deklaracje do odbioru u prowadzącego zajęcia

podczas zajęć lub w szkole . Zapraszamy chętnych od lat 9 .

ROBERT GEMBARA

 

Akademia droningu

 

 

    Akademia talentówZałączniki do pobrania:

Deklaracje (sporządzamy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach):      
Deklaracja udziału w zajęciach gry na instrumentach klawiszowych 2020
Deklaracja udziału w zajęciach – zajęcia taneczne_2020
Deklaracja na udział w zajęciach gry na gitarze 2020
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (jeden egzemplarz):
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Akademia Talentów

 

Październik

Zbiórka elektrośmieci 

Przynieś zużyty sprzęt

 elektryczny i elektroniczny

do naszej szkoły/Przedszkola

w terminie: 19.10-13.11.2020r. (piątek)

Elektrośmieci zostawiamy przy skarpie na dziedzińcu.

Alarm przeciwpożarowy

Zdalne nauczanie- kl. IV-VIII

   ZASADY NAUKI

Te same informacje znajdziesz w poniższym pliku

Zdalne nauczanie-październik 2020r. — dla uczniów klas IV – VIII

   ZASADY OCENIANIA 

Ocenie podlegają:

Kategoria ocen Przykładowe formy ewaluacji Waga Kolor
Testy, sprawdziany, prace klasowe testy Google, wypracowania, platformy edukacyjne, WSiPnet 3 czerwony
Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń fotografie 2 niebieski
Dyktando testy Google,  WSiPnet ,platformy edukacyjne 2 czarny
Kartkówka m.in. testy Google, platformy edukacyjne 2 zielony
Zadanie domowe dla chętnych, zadanie długoterminowe, wypracowanie domowe, prezentacja, projekt fotografie, skany, pliki pdf 2 fioletowy
Aktywność

(kryteria ustalone przez nauczyciela/przedmiotowca

– z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu, np. “ilość plusów”)

Informacja adresowana do ucznia – przed rozpoczęciem pracy.

systematyczne korzystanie z platform edukacyjnych, m.in. z Eduelo, aktywność w trakcie lekcji on-line 1 niebieski

 

Dodatkowe informacje:

Praca na platformach edukacyjnych, m.in. Eduelo:

kryteria ustalone przez nauczyciela/przedmiotowca – z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu, np. „ilość plusów”.

Informacja adresowana do ucznia – przed rozpoczęciem pracy.

 

Trzymaj formę