Nabór 2021/2022

Szanowni państwo,

Prezydent Miasta Zielona Góra podpisał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Dnia 15 marca zostanie uruchomiona platforma rekrutacyjna Nabór:

https://nabor.pcss.pl/zielonagora

Na bieżąco warto śledzić informacje zawarte na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/7965/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_2021_2022/

Harmonogram rekrutacji:

harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2022

 

UWAGA!

W dniach od 1 do 5 marca 2021 roku rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola powinni złożyć deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego. 

Druki będą dostępne od piątku, 26 lutego, u wychowawców grup oraz w wersji PDF i w wersji edytowalnej na stronie  internetowej Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze w zakładce Przedszkole/Nabór/Nabór 2021/2022.

Prawidłowo wypełnione druki należy złożyć u wychowawców w wyznaczonym terminie lub umieścić w skrzynce pocztowej przy głównych drzwiach wejściowych do budynku (od strony ulicy Szkolnej).

Druk w pliku PDF:

deklaracja_o _kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_druk

Druk w plikach edytowalnych:

deklaracja_o _kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_druk

deklaracja_o _kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_druk

UWAGA!!!

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć w naszym Przedszkolu w dniach od 01.03. do 05.03. w wejściu do budynku głównego (od strony ul. Szkolnej) będą wyłożone druki o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wypełnione druki należy wrzucić do dużej skrzynki pocztowej przed wejściem głównym LUB można skan druku przesłać e-mailem na adres: psp.zawada@interia.pl

UWAGA!

Wypełnione druki muszą być podpisane.