Rekrutacja na rok szkolny 2021-2022

Szanowni państwo,

Prezydent Miasta Zielona Góra podpisał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Dnia 15 marca zostanie uruchomiona platforma rekrutacyjna Nabór:

https://nabor.pcss.pl/zielonagora

Na bieżąco warto śledzić informacje zawarte na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7971/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawow/

Harmonogram rekrutacji:

10468_Harmonogram rekrutacji do publicz. szkół podstawowych na rok szkolny 2021_2022. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego