14 cze

Spotkanie rodziców uczniów przyszłej pierwszej klasy z dyrektorem i wychowawcą

Zielona Góra, 9 czerwca 2022 r.

Zapraszam Rodziców oraz Dzieci przyjęte do klasy pierwszej na spotkanie z wychowawcą klasy oraz dyrektorem Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca (wtorek) ok. godziny 17:15 w świetlicy szkolnej – tuż po zakończeniu spotkania pożegnalnego grupy przedszkolnej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące rozpoczęcia nauki w roku szkolnym 2022-2023.

W. Dejnega, wicedyrektor ZE 8 w Zielonej Górze

24 maj

Występy przedszkolaków ,,Mali Światowcy”.

Przedszkolaki w Teatrze Lubuskim
29 kwietnia 2022r.  reprezentacja przedszkola w składzie :
-Zosia Śmiech
-Zoja Sybal
-Cezary Głuski
-Lena Zamojska
-Liliana Matonii
-Maksymilian Kuśmierz
wzięła udział w XV Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki pod hasłem ,,Koncert dla Zielonej Góry”z okazji 800-lecia naszego miasta. Koncert odbył się w Teatrze Lubuskim pod patronatem Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego.

 

Występ w MP 37 ,,Pozytywka”
III Festiwal  Piosenki, Zabawy i Tańca
„MALI ŚWIATOWCY”- Z Partnerem za Pan Brat poznajemy świat”
Festiwal nawiązywał  do obchodów Jubileuszu 800- lecia miasta Zielona Góra .
Grupy biorące udział w występie miały zaprezentować taniec, zabawę lub piosenkę miast/państw partnerskich miasta Zielona Góra.
Dzieci z grupy ,,Muchomory” zatańczyły ,,Kaczuchy w  wersji holenderskiej”.

 

21 kw.

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANY I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO MP 44

W dniu 22 kwietnia po godzinie 12:00 w gablocie umieszczonej przed wejściem do MP 44 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do wypełnienia, podpisania i przekazania do placówki dokumentu: Wola przyjęcia kandydata do przedszkola. Plik będzie dostępny w Zakładce Dokumenty MP oraz w wersji papierowej na tablicy przed wejściem głównym do MP 44 od 22 kwietnia.

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani, otrzymają pisemną informację z Urzędu Miasta Zielona Góra o skierowaniu do miejskiego przedszkola dysponującego wolnym miejscem. Informacja ta zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku po zakończonym Naborze (koniec maja 2022).

Dokument „Wola…” można będzie złożyć:

1) drogą tradycyjną: wypełniony i podpisany dokument włożony do skrzynki na listy znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do budynku MP44.

2) poprzez platformę Nabór 2022.

Termin złożenia dokumentu: do 27 kwietnia 2022 r. Złożenie wypełnionego i podpisanego dokumentu jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 44 na rok szkolny 2022-2023 zostanie opublikowana 29 kwietnia 2022 r.

Informacje dotyczące wyników Naboru nie  będą udzielane drogą telefoniczną i mailowo.

Informacji dotyczącej harmonogramu Naboru udziela wyłącznie Waldemar Dejnega, wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 518347541 w godzinach od 10:00 do 13:00 w dni pracujące.

19 kw.

Ekogrupa „Sowy”

W pierwszym semestrze dzieci z  najstarszej grupy zdobywały wiedzę dotyczącą ochrony środowiska uczestnicząc w projekcie o nazwie EkoEksperymentarium , pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wirtualny dom i las kryły wiele ciekawych zadań, które poszerzyły wiedzę naszych przedszkolaków na temat ekologii.