31 sty

Bal karnawałowy

Biletem wstępu na Bal było oryginalne nakrycie głowy. Właściciel najbardziej ekstrawaganckiej czapki / kapelusza otrzymał voucher do kina Cinema City. Najciekawszymi nakryciami głowy i przebraniami wyróżnili się: Nicola Belza, Kacper Lisowski i Filip Wielemberg.

Tradycyjnie w klasach czekał poczęstunek i napoje. Prawdziwe szaleństwo jednak miało miejsce na parterze.  Klasy młodsze bawiły się na sali gimnastycznej w towarzystwie  animatorki – Pani Klaun, a starsi uczniowie opanowali szkolny hol. (Zapraszamy do obejrzenia w Galerii wszystkich Szalonych Kapeluszników.)

30 sty

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – pierwszy krok ku certyfikatowi.

Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – pierwszy krok ku certyfikatowi.

W ramach kolejnej edycji Konkursu  Fundacji Państwo Obywatelskie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” w naszej szkole podejmowane są działania promujące zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom nasze szkoły w każdym możliwym zakresie. Zgodnie z założeniami organizatorów Konkursu jego „celem (…)  jest spopularyzowanie wśród uczniów (…)  podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.”

W naszej szkole zespół kierujący spełnianiem kolejnych standardów tworzą: Pani Ewa Kaczmarek, Pan Andrzej Nowacki oraz Pan Arkadiusz Szakoła.

Dziś działania koncentrowały się wokół zagadnień Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

Oddział przedszkolny wykonał flagę Polski, a pierwszaki odwzorowywały godło. Klasa II stworzyła loga Zawady oraz Krępy. Klasy trzecie skomponowały kolaże przedstawiające zebrane informacje na temat: III a – Mazowsza, III b – Małopolski.

Starsi uczniowie brali udział w zajęciach mieszanych zespołów (uczestników dobrano losowo z różnych klas). W bibliotece pod opieką Pani Ewy Kaczmarek zastanawiali się nad znaczeniem pojęcia „Polska”. Zespół kierowany przez Panie Monikę Barską i Małgorzatę Wojciechowską przygotował plakat „Wydarzenia gospodarcze państwa”. Polityką zagraniczną zajął się zespół pod wodzą Panów Jacka Marciniaka i Andrzeja Nowackiego. Nad uczniami przygotowującymi prezentację na temat „Nauka, kultura, sport” sprawowała pieczę Pani Marta Rosolska. Szczególnie interesująca okazała się debata moderowana przez Pana Arkadiusza Szakołę – „Czy Polska jest krajem demokratycznym?” Ktokolwiek słyszał chociaż fragment dyskusji, wie, że przekonanie, jakoby „współczesnej młodzieży” brakowało zaangażowania w rozpatrywaniu problematyki obywatelskiej,  jest błędne. Debata trwała jeszcze przez wiele przerw, choć, w myśl solidaryzmu społecznego, do rękoczynów nie doszło.

Odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze.

W ramach podsumowania kampanii „Stop przemocy” Pani Marta Rosolska wręczyła nagrody uczniom biorącym udział w styczniowych konkursach Szkoły Promującej Zdrowie. Klasy IV – VI zaprezentowały scenki obrazujące możliwości przeciwdziałania agresji.

29 sty

Wycieczka do Cinema City

Wycieczka do Cinema City

Klasy trzecie, druga oraz oddział przedszkolny obejrzały w zielonogórskim Cinema City film p.t. „Kraina lodu”. Podczas wyjazdu dziećmi opiekowały się Panie Wychowawczynie – Wioletta Grzezułka, Jolanta Guziewicz, Mariola Halat i Marlena Rochmińska.

27 sty

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

Odbyło się zebranie z rodzicami – zgodnie z załączonym poniżej  planem – podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2013 / 2014.

Oprócz spotkań z wychowawcami swoich dzieci, rodzice uczestniczyli w prezentacji obrazującej działania, mające miejsce  w I półroczu na terenie szkoły.

Dyrektor PSP w Zawadzie Pan Władysław Kondras przypomniał wydarzenia z życia szkoły, która w tym roku zacieśniła współpracę ze środowiskiem lokalnym, przedszkolem, szkołami podstawowymi i gimnazjum z terenu gminy. Zwrócił uwagę na liczne akcje i projekty o zasięgu ogólnopolskim realizowane w szkole oraz osiągnięcia uczniów.  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców z zaprzyjaźnionego Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie, Pan  Dyrektor poinformował zebranych o planach utworzenia nowego oddziału klasy pierwszej o specjalizacji „taniec”.

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Krępa i Zawada Pani Marzena Bilska zapoznała rodziców z bogatą ofertą wypoczynku zimowego realizowanego przez Stowarzyszenie i naszą szkołę, współfinansowanego przez Gminę Zielona Góra, pod nazwą „Twórcza zima w szkole”.

Zastępca Dyrektora Pani Aleksandra Białęcka wygłosiła pogadankę na temat „Jak być asertywnym rodzicem?”.

Opiekun   Samorządu Uczniowskiego Pan Arkadiusz Szakoła przedstawił działania swoich podopiecznych w I półroczu oraz zapowiedział te, które odbędą się w nadchodzących miesiącach.

Rodzice obejrzeli również spektakl przygotowany przez uczniów klasy VI a pod opieką Pani Marty Rosolskiej – Koordynatora działań w PSP w Zawadzie jako Szkole Wspierającej Zdrowie – „Śmieci to nie zabawa, ale poważna sprawa!”

25 sty

Byliśmy w Radiu Zachód!!

Byliśmy w Radiu Zachód!!

Dawid Smoter, Martyna Pluskota, Karolina Tomczak i Ania Skrzypczak opowiadały o realizowanych w naszej szkole zajęciach, prowadzonych w ramach projektu „Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III w szkołach podstawowych Gminy Zielona Góra”.
Uczniowie klasy III b wzięli udział w audycji Pani Elżbiety Wozowczyk-Leszko.

23 sty

Wycieczka przedszkolaków do ZKŻ SPAR FALUBAZ

W czwartek  dzieci z oddziału przedszkolnego przy PSP w Zawadzie pojechały do klubu żużlowego SPAR FALUBAZ.

Spotkały się z Patrykiem Dudkiem – mistrzem świata juniorów. Zdobyły wiele  ciekawych  informacji     na temat jego kariery sportowej oraz arkanów żużla. Odbyły wspólną sesję zdjęciową.  Dostały od swego idola plakaty opatrzone autografami.
Dzieci zostały oprowadzone po strategicznych pomieszczeniach i obiektach. Obejrzały wóz do transportu zawodnika i motorów na wyścigi, park maszyn, stroje klubowe, trybunę dla vipów.
Na własnych nogach pokonały tor stadionu żużlowego, organizując wyścigi.
Na koniec obejrzały w salce    konferencyjnej film o zielonogórskich mistrzach żużla, a   następnie    zostały ugoszczone pizzą, napojami i słodyczami od pizzerii Chilli w Zielonej Górze. Każdy dostał również na pamiątkę pobytu reklamową smycz do kluczy.
To była wspaniała wycieczka!!!

Wioletta Grzezułka

10 sty

Sukces na szczeblu powiatowym!!!

„Gwiazdeczki” i „Szabada” zaprezentowały Jasełka na objętym patronatem Starosty  XXIV Powiatowym  Spotkaniu Grup Kolędniczych i Jasełkowych w Babimoście, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury.

Nagrodę specjalną – wyróżnienie wokalne – otrzymała Weronika Konsur.