29 maj

Wizyta w teatrze

   Na spotkanie „ze sceną” Teatru Lubuskiego dnia 25.05.2015r. wybrali się uczniowie klasy IV b i III.  W głównym holu na ścianie od razu wszyscy zauważyli dwie maski. Co one oznaczały? Wiedział to Jakub Superson, któremu skojarzyło się to z sztuką antyczną: tragedią i komedią. Po  zakamarkach teatru oprowadzała ich aktorka Pani Barbara Sobicka-Kupczyk. Uczniowie mieli okazję zobaczyć garderobę, a korytarzami dostępnymi tylko i wyłącznie dla aktorów dojść do sceny.  Wówczas na ich spotkanie wyszła „bezgraniczna ciemność”, którą spowiły kotary i zasłony. Jak się okazało, aktor poruszając się między tymi wąskimi przestrzeniami,  nie może ich dotknąć. Nie tylko z przesądu, ale również i dlatego, że ich ruch zdradziłby miejsce pobytu aktora. Dzieci przekonały się również, że ten zawód bywa bardzo niebezpieczny. Można złamać nogę lub „zapaść się … pod scenę”. I już samodzielnie z niej nie wyjść. Na scenie dzieci dostrzegły oznakowane taśmą punkty. Jak się okazało, były to znaki na ustawienie elementów dekoracji. Tak więc aktor nie tylko musi nauczyć się swojej kwestii, ale też zapamiętać gdzie stoi np. stolik albo lampa. Dowiedziały się też, gdzie jest proscenium i portal.

    Niebywałą ciekawostką była królicza łapka, którą Pani Barbara otrzymała na początku swojej pracy, a którą to niegdyś aktorzy pudrowali sobie twarz. Dziś oczywiście nie korzysta się z takich akcesoriów. Jest ona talizmanem Pani Barbary.

   Na koniec wszyscy udali się na pizzę i lody. Była to nagroda za trud i zaangażowanie w naukę i doskonała okazja do uczczenia zbliżającego się Dnia Dziecka.

Ewa Kaczmarek

26 maj

XVIII Przegląd Artystyczny

   Oddział przedszkolny  wystąpił w XVIII Przeglądzie Artystycznym zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne w Przylepie.

   Na scenie głównej Teatru Lubuskiego najmłodsi uczniowie zaśpiewali piosenkę o kurce oraz w pięknych strojach zatańczyli „Poleczkę”.

   Dzieci do występu przygotowała Pani Wioletta Grzezułka.

18 maj

Filofany i Jaśnie Pan Rym ….

   Działająca w naszej szkole grupa  teatralna „Filofany” wystąpiła w zielonogórskiej Hydro(za)gadce na Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Jaśnie Pan Rym”.  Organizatorem przeglądu było Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze.

   „Filofany” zaprezentowały sztukę autorstwa Wioletty Piaseckiej „Marzenia dobrych wróżek – w poszukiwaniu szczęścia”. Reżyserem, twórcą oprawy muzycznej i plastycznej była Pani Katarzyna Konsur – opiekun koła teatralnego. 

 

18 maj

Klasy IV b i VI w Muzeum Wojskowym w Drzonowie

   Spacerując alejami Muzeum Wojskowego w Drzonowie  możemy przenieść się do czasów dzieciństwa, kiedy to dużą sympatię zyskał jeden z głównych bohaterów serialu „Stawki większej niż życie” kapitan Hans Kloss, w rolę którego wcielił się ś.p.Stanisław Mikulski.

   To losy Stanisława Kolickiego, który zamierzał przedostać się do Związku Radzieckiego, by przekazać informację o koncentracji wojsk niemieckich na granicy. Zostaje jednak zatrzymany przez radziecki wywiad. Będąc łudząco podobnym do niedawno aresztowanego oficera niemieckiego Hansa Klossa, zajmuje miejsce swojego „sobowtóra” w wywiadzie niemieckim – Abwehrze, i jako agent J-23 rozpoczyna misję szpiegowską.

   Ten czarno-biały 18 odcinkowy serial telewizyjny z lat 1967-1968 opowiadał nie tylko o siatce podziemia polskiego, konspiracji, ale też ukazywał codzienność Polaków pod okupacją. Był swoistym zapisem dokumentalnym Polski z lat powojennych. A znawcy tego okresu dostrzec mogą również „aluzje”  reżysera wobec minionego systemu politycznego.

   Pamiętamy powiedzenia, które dziś przybrały kultowe znaczenie: „W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle”, odzew: „Zuzanna lubi je tylko jesienią. Przysyła ci świeżą partię”, albo Nie ze mną te numery, Brunner”.

   W budynku muzeum zorganizowano cztery sale, prezentujące szeroki zakres historii wojskowości : „Broń dawna”, „Gabinet myśliwski”,  „Żołnierz polski 1914-1945” z wystawami integralnymi „Wojsko polskie w ZSRR 1943-1945”, „Lotnictwo alianckie” oraz „Kobiety-Żołnierze”, „Żołnierz polski po 1945 roku”. W zbiorach muzealnych odnaleźć można również „rodzynki” czyli obiekty unikatowe na skalę światową, np.: dwa radzieckie działa samobieżne SU-152 z 1943 roku lub pozyskane w ostatnim czasie ciężkie działo samobieżne  2S7 „Pion”. Tych ostatnich w Wojsku Polskim w XX wieku było tylko 9 sztuk. Ogromna ekspozycja licząca ponad 100 eksponatów: czołgów, dział, samolotów, śmigłowców, haubic, armat itd. budziła podziw i zachwyt dzieci. Wejście do pojazdu pełniącego funkcję radaru („Krug”) było nielada przeżyciem; a niektórzy mieli szczęście zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie za kierownicą motoru z lat wojennych.

   Największą frajdą dla uczniów klasy VI i IV b był jednak przejazd wozem bojowym i możliwość siedzenia za sterem MIGA.

   Pamiętajmy jednak i o tym, że w budynku muzeum zgromadzono też i eksponaty z XIV-XVIII wieku z całego świata. Dziś już będziemy wiedzieć, co to jest „Misiurka”, albo „Juszman”. Z pewnością jest to miejsce godne polecenia i zobaczenia.

EK

18 maj

Stypendium szkolne i „Wyprawka szkolna” w r.szk. 2015/2016

Drodzy Rodzice

W r.szk. 2015/2016 nastąpi zmiana, dotycząca ubiegania się o stypendium szkolne, ponieważ wszystkie formalności, tj. złożenie wniosku o stypendium, odbiór decyzji, wypłata stypendium i jego rozliczenie, będą odbywały się w szkole, a nie jak do tej pory w Urzędzie Gminy.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 456 zł netto miesięcznie.
Wnioski o przyznanie stypendium składa się do 15 września 2015r.

Warto ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego dla Waszego dziecka, ponieważ pieniądze ze stypendium możecie Państwo przeznaczyć na zakup pomocy rzeczowej lub edukacyjnej zależnej od potrzeb, uzdolnień i zainteresowań Waszego dziecka (np. zakup podręczników, komputera, stroju gimnastycznego, pokrycie kosztów zajęć dodatkowych, wycieczek, a także pokrycie kosztów abonentu internetowego)
Więcej informacji można uzyskać u pedagoga szkolnego lub na stronie Urzędu Miasta, a także w Librusie.

Informacja dotycząca Wyprawki Szkolnej w r.szk. 2015/2016

W r.szk. 2015/2016 Projekt Rządowego Programu Wyprawka Szkolna zakłada, że pomoc będzie udzielana uczniom tylko z klasy III i uczniom niepełnosprawnym (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale tylko w klasach III, V i VI)

Pomoc w postaci Wyprawki szkolnej może być przyznana uczniom, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 574zł.

Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie wynosić do 225zł lub w przypadku uczniów z kl. V i VI z orzeczoną niepełnosprawnością do 325 zł.
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Wyprawki szkolnej będzie można składać tylko do 05 września 2015r.

W/w informacje mogą ulec zmianie.

14 maj

XII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

   W tym roku motywem przewodnim Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego był „teatr”.

   Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych okazali się:

Uczniowie klas III-IV: 

I miejsce: Paulina Sobieraj (PSP w Zawadzie)

II miejsce:Szymon Sergiel (PSP w Ochli)

III miejsce: Ola Wysoczańska (PSP w Przylepie)

Uczniowie klas V – VI:

I miejsce równorzędnie: Julia Moszkowicz (PSP w Drzonkowie) i Jan Ratajski (PSP w Zawadzie)

II miejsce: Stanisław Łuczak (PSP w Przylepie)

III miejsce: Paweł Poźniak (PSP w Ochli)

   Wśród zaproszonych gości powitaliśmy: Panią Lidię Gryko – Zastępcę Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, Panią Joannę Wróblewską – Inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, Panie Katarzynę Kostrzewę i Joannę Izydorczyk – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Panią Sylwię Brońską – Radną Dzielnicy Nowe Miasto.