27 sie

Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016

Szanowni Państwo!

Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się

we wtorek 1 września 2015 r

8.00 – Msza św. dla uczniów i rodziców odprawiona w intencji dzieci

rozpoczynających rok szkolny – kościół parafialny w Zawadzie

                       9.00 – Uroczystość rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2015/2016 – hol szkolny

„Rozkład” jazdy szkolnego autobusu:

godz. 7.15. – Stożne

godz. – 7.20. – Jany

godz. 7.25. – Zawada (uczniowie wysiadają na przystanku przy szkole)

godz. 7.30. – Krępa

Planowany koniec uroczystości ok. godz. 9.40.

Odwóz dzieci autobusem szkolnym zaplanowano na godz. 9.40.

20 sie

Informacja dotycząca Wyprawki Szkolnej w r.szk. 2015/2016

Drodzy Rodzice…

Informacja dotycząca Wyprawki Szkolnej w r.szk. 2015/2016

W r.szk. 2015/2016  Rządowy Program Wyprawka Szkolna zakłada, że pomoc będzie udzielana uczniom tylko z klasy III i uczniom niepełnosprawnym (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale tylko w klasach III, V i VI)

Pomoc w postaci Wyprawki szkolnej może być przyznana uczniom, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 574zł.

Dofinansowanie do zakupu podręczników będzie wynosić do 225zł lub w przypadku uczniów z kl. V i VI z orzeczoną niepełnosprawnością do 325 zł.

 

Tabela z wysokością pomocy:

Szkoła/klasa Osoby uprawnione Kwota dofinansowania
SP klasa III dla uczniów spełniających kryterium dochodowe i poza kryterium 225 zł
SP klasa III dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,  słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.*niekorzystających z podręczników dokształcenia specjalnego 225 zł
SP klasa III, V, VIGimnazjum kl. II, III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.*niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 225 zł
Liceum Ogólnokształcące dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna wstopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych 225 zł
SP klasa V, VI dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.*niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 325 zł
Gimnazjum klasa II, III dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.*niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 350 zł
Liceum Ogólnokształcące dla uczniów słabowidzących, niesłyszanych, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnoscią ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. 445 zł
Do wniosku należy dołączyć m.in.: dowody zakupu (rachunki, paragony), kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje będzie można uzyskać w gabinecie pedagoga szkolnego lub na stronie internetowej szkoły.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPRAWKI SZKOLNEJ

Wniosek wyprawka szkolna_ 2015

wniosek – orzeczenie

Termin składania wniosków: 04 września 2015r.

Informacje do stypendium szkolnego:

informacje do sypendium szkolnego

10 sie

Informacja dla uczestników wakacyjnego obozu w Łagowie Lubuskim

17.08. 2015. (poniedziałek)

Godz.: 8.15. – zbiórka – teren PSP Zawada/hol szklony

Dzieci w trakcie przejazdu do Łagowa zatrzymają się w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym i będą zwiedzać bunkry (godz. 10.00. – 11.00.). W podziemiach panuje stała temperatura – ok. 8 C.  (proszę pamiętać o odpowiednim ubraniu – ciepłe bluzy).

21.08.2015 (piątek)

Ok. godz. 16.30. – powrót z wakacyjnego obozu – teren PSP Zawada

Uwaga:

W trakcie artystycznego obozu w Łagowie Lubuskim dzieci pod okiem instruktorów m.in. przygotują krótki program kabaretowo-muzyczny, który zostanie zaprezentowany w dniu 23.08.2015. (niedziela)  –  Święto Dzielnicy Nowe Miasto w Raculi.

Szczegóły u kierownika  wyjazdu – Pani Agnieszki Znamirowskiej.