31 sie

Obiady szkolne – wrzesień 2017r. – startujemy 06.09.2017. (środa)

ZAPISY NA OBIADY SZKOLNE

Informujemy, że w dniach:

04 września – 8 września 2017r. w sekretariacie ZE Nr 8

istnieje możliwość zapisania uczniów szkoły na obiady. 

Koszt posiłków wynosi:

Pełen obiad (pierwsze i drugie danie) : 5,40zł.

Niepełny obiad (drugie danie): 4,00zł.

Niepełny obiad (zupa): 1,40zł.

Ilość miejsc ograniczona

 

OBIADY SZKOLNE wrzesień 2017

OBIADY SZKOLNE wrzesień 2017-1

30 sie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że uczniowie w klasach 1-7 otrzymują podręczniki  w szkole nieodpłatnie w ramach dotacji celowej MEN.

Wyjątek stanowią podręczniki do przedmiotu Religia. Ten podręcznik należy zakupić indywidualnie.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, KLASY I – III

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, KLASY IV – VII

 

Regulamin udostępniania darmowych podręczników

uczniom  klas I – VII

Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Podręczniki dla klas I- VII szkoły podstawowej są własnością Zespołu Edukacyjnego nr 8   w Zielonej Górze.

2. Uczniowie korzystają z podręczników w trakcie zajęć lekcyjnych oraz w domu.

 3.Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.

4. Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

5. W przypadku zniszczenia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

6. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

7. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) są wypożyczane uczniom w pierwszym tygodniu rozpoczętego roku szkolnego. Za wypożyczenie i zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odpowiada nauczyciel danego przedmiotu.

8. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.

9. Podręczniki będą wypożyczane kolejnym rocznikom  uczniów – losowanie egzemplarzy.

 

30 sie

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 – 4 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK) … KOREKTA „ROZKŁADU” JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO

Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się

w poniedziałek 4 września 2017 r

8.00 – Msza św. dla Uczniów i Rodziców odprawiona w intencji dzieci

rozpoczynających rok szkolny – kościół parafialny w Zawadzie

                       9.00 – Uroczystość rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2017/2018 oraz spotkanie z Wychowawcami klas

„Rozkład” jazdy szkolnego autobusu (PO KOREKCIE)

godz. 7.25. – Stożne

godz. – 7.35. – Jany

godz. 7.40. – Zawada (uczniowie wysiadają na przystanku przy szkole)

godz. 7.45. – Krępa

Planowany koniec uroczystości ok. godz. 9.50.

Odwóz dzieci autobusem szkolnym zaplanowano na godzinę 10.00.

 

22 sie

Materiał informacyjny dla Rodziców dzieci 3-letnich przyjętych do przedszkola

Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu

Rady dla rodziców, którzy chcą ułatwić swemu dziecku start w przedszkolu:
w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ trzylatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wdaje mu się bardzo długi

-nie mówimy dziecku, że przyjdziemy po nie wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, nie składamy obietnic, których nie możemy wypełnić

-nigdy nie straszymy dziecka przedszkolem

-stosujemy w przedszkolu krótkie pożegnanie; kiedy je przedłużamy, dzieci cierpią dłużej

-pozwalamy dziecku zabrać cząstkę domu do przedszkola (np. przytulankę)

-wdrażamy dziecko do przestrzegania umów i zasad

-przyzwyczajamy do samoobsługi, pozwalamy dziecku samemu załatwić potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się

-przygotowujemy dziecku wygodny strój do samodzielnego ubierania się, który można pobrudzić pastelami czy farbami

-nie okazujemy dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, przekazujemy mu wtedy swoje lęki

-nie przekupujemy dziecka, jest to krótkowzroczne i uczy malucha niewłaściwych zachowań i przyzwyczajeń

-niech codzienną nagrodą za „grzeczne” pożegnanie będzie wspólnie spędzony czas na zabawie

-od progu nie przepytujemy malucha „co było w przedszkolu”, dajemy mu czas aby odpoczął i sam chciał podzielić się swoimi przeżyciami

-wszelkie trudności i zmiany zachowania dziecka zgłaszamy wychowawczyni – ona spędza z nim najwięcej czasu i może o tym powiedzieć coś więcej

-w ramach zachęcania dziecka do przedszkola nie obiecujemy rzeczy, których nauczycielki nie są w stanie spełnić

-dajemy dziecku i sobie czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji

-w domu kształtujemy pozytywny obraz przedszkola

-pozostawiając dziecko w przedszkolu mając przeświadczenie, że ma tu najlepszą opiekę zapewniona przez doświadczoną i kreatywną kadrę pedagogiczną

-zanim dziecko rozpocznie edukację przedszkolną dostarczamy mu informacji dotyczących placówki

– odwiedzamy ją i spacerujemy w jej pobliżu, dostosowujemy rytm dnia, itp.

 • Dziecko 3-letnie powinno mieć opanowane następujące czynności samoobsługowe:
  -samodzielne jedzenie łyżką
  -mycie rąk
  -czynności higieniczne przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
  -zdejmowane i ubieranie podstawowych części garderoby
  -rozpoznawanie swoich rzeczy wśród innych
  -wycieranie nosa
  -znajomość swojego imienia i nazwiska
  Do przedszkola przychodzą jednak dzieci z bardzo zróżnicowanym zasobem umiejętności samoobsługowych i nie jest to spowodowane ich poziomem rozwoju psychoruchowego, lecz systemem wychowania w rodzinie. Niektóre zaś z nich dopiero  opanują je w pierwszych tygodniach bycia przedszkolakiem.
 • Jednak przedszkole może zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, jedynie wtedy, gdy współdziała z rodziną. Ta współpraca wymaga zaangażowania rodziców i personelu przedszkola oraz wzajemnej korelacji działań obu stron, ponieważ maluch musi nauczyć się żyć w nowej sytuacji i przyswoić sobie wiele informacji organizacyjnych. Nowe otoczenie to przecież własność społeczna, a przestrzeń jest tu większa i inna w domu. Są tu nowe zasady, przez co często obserwuje się u dzieci poczucie zagubienia. Trudności w adaptacji mogą wiązać się również z brakiem orientacji w zakresie organizacji pobytu i rytmie dnia przedszkolnego. Tą wiedzę dziecko posiądzie dopiero w miarę zdobywania własnych, nowych, pozytywnych doświadczeń
 • Bibliografia:

1. Góra Anna, Kowalska Iwona, Derkowska Małgorzata: Program adaptacyjny „Jak dobrze być przedszkolakiem”,
2. Piotrowska Olga: Nie takie przedszkole straszne,
3. Maruszczak Marta: Początki kariery przedszkolaka,
4. Zawadzka Dorota: Przedszkole da się lubić

 

21 sie

Dni adaptacyjne w przedszkolu

im_dzieci1 adaptacja

                 Serdecznie zapraszamy dzieci  3 -letnie  i ich Rodziców 

na dni adaptacyjne w dniach 28-30 sierpnia 2017 r. w godz. 9:00-11:00.
Dni adaptacyjne będą polegały na wspólnych spotkaniach z nauczycielami  oraz dziećmi danej grupy;
-pomogą i ułatwią przekroczenie progu przedszkola;
-pomogą przezwyciężyć strach przed zmianą środowiska;
-pozwolą poznać pracowników i pomieszczenia przedszkola;
-uświadomią, że pobyt w przedszkolu może być dla dziecka ciekawą i wesoła zabawą  oraz formą radosnego działania.

Po latach funkcjonowania programu adaptacyjnego stwierdzamy, że:

-Rodzice nowo przyjętych dzieci od początku darzą nas większym zaufaniem a kontakty i współpraca z nimi są bardziej otwarte;

-Rodzice częściej niż w poprzednich latach angażują się we współpracę z przedszkolem;

-Dzieci szybciej się adaptują w nowym środowisku, mniej płaczą, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami i nauczycielkami.

Efektem zakończenia realizacji planu adaptacyjnego w naszym przedszkolu jest coroczna uroczystość Pasowania na Przedszkolaka, którą zazwyczaj organizujemy pod koniec października.

Zapraszamy:)

17 sie

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 – 4 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)

Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się

w poniedziałek 4 września 2017 r

8.00 – Msza św. dla Uczniów i Rodziców odprawiona w intencji dzieci

rozpoczynających rok szkolny – kościół parafialny w Zawadzie

                       9.00 – Uroczystość rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2017/2018 oraz spotkanie z Wychowawcami klas

„Rozkład” jazdy szkolnego autobusu (uwaga: może nastąpić mała korekta „czasowa”, o ewentualnej zmianie poinformujemy Państwa)

godz. 7.15. – Stożne

godz. – 7.20. – Jany

godz. 7.25. – Zawada (uczniowie wysiadają na przystanku przy szkole)

godz. 7.30. – Krępa

Planowany koniec uroczystości ok. godz. 9.50.

Odwóz dzieci autobusem szkolnym zaplanowano na godzinę 10.00.

06 sie

WAKACJE 2017 CZYLI POLSKO – NIEMIECKIE SPOTKANIE PRZY BILARDOWYM STOLE

W dniach  24 – 28 lipca 2017 r.  szesnaścioro uczniów z naszej szkoły  wspólnie z  rówieśnikami  ze szkoły podstawowej w Zielonej Górze – Ochli  oraz niemieckiej zaprzyjaźnionej gminy Neuzelle,  uczestniczyło w polsko- niemieckim obozie Letnia Akademia Bilarda.
Przez czas trwania projektu  wszyscy zakwaterowani byli w bursie OHP przy ul. Zamenhoffa 1.  Na zajęcia do klubu Hot Shots Marcina Nitschke dowożeni byli autokarem szkolnym.  Przez 5 dni w godz. od 9.00 do 15.00 , pod opieką trenerów: Marka Zubrzyckiego i Bartka Migdałka uczyli się zasad  snookera i pool bilarda.  W trakcie zajęć odbywały się rozgrywki indywidualne i w parach. W ostatnim dniu wręczone zostały nagrody rzeczowe.
Po 15.00 uczestnicy codziennie wożeni byli na inne, równie atrakcyjne zajęcia.  Byli  na basenie CRS przy ul. Sulechowskiej, w  kręgielni Bowling  Club, w Parku Trampolin,  w Parku Linowym na Dzikiej Ochli.  Tam niektórzy pokonali  szlak na linach, wszyscy piekli kiełbaski przy  ognisku,  bawili się w plenerze na tamtejszych  instalacjach.  Na uczestników obozu zawsze w bursie czekała pyszna kolacja. Przed snem był czas wolny na dyskotekę, na spacer po mieście lub na wspólne zabawy integracyjne w wybranych salach.
Opiekunem naszych uczniów była P. Wioletta Grzezułka.

W.G.

03 sie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 lipca 2017 roku odszedł od nas Pan Ryszard Gabriel, który przez 21 lat kierował Szkołą w Zawadzie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 lipca 2017 roku odszedł od nas  Pan Ryszard Gabriel, który przez 21 lat kierował Szkołą w Zawadzie                                                                                   (1 września 1965r. – 31 sierpnia 1986r.)

„Stanowisko kierownicze objął 1 września 1965r. W szkole pracowało wówczas 12 nauczycieli. Ciekawym wydarzeniem wartym odnotowania było posadzenie 28 kwietnia 1966r., przez uczniów szkoły Dębu Tysiąclecia. W maju tego roku rozpoczyna się pierwszy remont szkoły.

Od 1 września 1966r., szkoła została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową. W tym roku szkolnym pracuje 14 nauczycieli. Podczas wakacji szkoła staje się ośrodkiem kolonijnym.

Innym ważnym wydarzeniem, zwłaszcza dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, był fakt wybudowania i oddania do użytku w 1970 r. Domu Nauczyciela, w którym zamieszkało 6 pedagogów. W tym też roku szkoła jest ponownie remontowana i zdobywa III miejsce w grupie szkół wiejskich w konkursie  z zakresu wychowania, kultury i estetyki zagospodarowania szkoły. W tym też roku zostajzlikwidowana czteroklasowa filia szkoły    w Krępie. 

Rok 1981/1982 zapisał się w historii szkoły, stanem wojennym i zbiórką pieniędzy na rzecz powodzian  Płocka. Nie zabrakło też miłych akcentów uczniowie po raz pierwszy odwiedzili Warszawę. We wrześniu 1982r. dyrektor Ryszard Gabriel powołał swojego zastępcę, została nim Maria Golczyk, nauczycielka techniki i plastyki.

Od tego roku do szkoły przeniesiono oddział przedszkolny ”O”. W szkole funkcjonują: ZHP, SKO, LOP, PCK, SKS, TPPR, Samorząd Uczniowski, różnorodne koła przedmiotowe,  prężnie działają sekcje piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, sekcja akrobatyki sportowej. W Janach i Krępie działają oddziały przedszkolne, podległe Szkole w Zawadzie…

Z dniem 31 sierpnia 1986r. dyrektor Ryszard Gabriel po 21 pracy w Szkole                                w Zawadzie, przechodzi na emeryturę.”

/Informacja na podstawie Kronik szkolnych/