28 paź

Inscenizacja wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy


Aby przybliżyć tematykę warzyw, owoców i zdrowego odżywiania, grupa 4-5 latków pod kierunkiem pani Teresy i Agnieszki zaprezentowały inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”.

Mali aktorzy ćwiczyli z uśmiechem na twarzy wykonywane przez siebie role. W piątek 26.10.2018r. zmierzyły się z tremą, aby móc poczuć się jak prawdziwi aktorzy. Zaproszeni goście- uczniowie kl.I wraz z nauczycielką oraz wicedyrektorem z zaciekawieniem oglądali scenki z życia warzyw.
Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Spotkanie skończyło się pysznie!! Wszyscy zajadali się surówką z marchwi, jabłek i pomarańczy przygotowaną przez Muchomorki.

27 paź

„Sowy” pamiętają o tych, którzy odeszli…

W piątek 26.10.2018r. dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej udały się na cmentarz w Zawadzie, aby zatroszczyć się o zaniedbane groby, zapalić znicze i powspominać tych, którzy odeszli. Przedszkolaki bardzo chętnie wywiązały się ze swojego zadania. Była to dla nich prawdziwa lekcja życia. Teraz już zawsze będą pamiętać, jak należy zachować się w tym szczególnym miejscu.

26 paź

Pasowanie na Przedszkolaka

Dnia 24 października w grupie Biedronek odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały przygotowany wcześniej program artystyczny, śpiewały piosenki z repertuaru dziecięcego, tańczyły i recytowały wiersze. Złożyły również wraz z Rodzicami uroczyste ślubowanie. Miłym zwieńczeniem wysiłku Przedszkolaków był przygotowany dla Nich poczęstunek. Był to bardzo miły dzień oraz idealna okazja do integracji Dzieci oraz Rodziców.

 

Film4 Film3 Film1

25 paź

,,Ja i moje emocje”- nauka ich wyrażania podczas zabaw w gr.Muchomorków

” Gdyby porównać nasze życie do żaglowca, to emocje byłyby wiatrami.
Nagła zmiana wiatru wprawia żagle w łopot,
brak wiatru spowalnia ruch i sprowadza martwą ciszę,
zaś jego nadmiar może rzucić statek na skały.
Na naukę umiejętnego żeglowania nigdy nie jest za późno.”

„Ja i moje emocje” to cykl zajęć prowadzony przez pedagog mgr Renatę Bator.
Głównym celem zajęć jest pomóc dzieciom w codziennym życiu w zakresie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami i radzenia sobie w codziennych sytuacjach społecznych. Zajęcia „Ja i moje emocje” są uzupełnieniem programu, na którym pracujemy w naszym przedszkolu i jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Opiera się na aktywności wychowanków rozwijając mocne strony każdego z nich. Kształtuje w dziecku szeroko pojętą samodzielność, która przejawia się w samoobsłudze, umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Założenia te realizowane będą przede wszystkim w sytuacjach życia codziennego grupy i w czasie różnorodnych zabaw. Udział dzieci w zabawach pozwoli im na głębokie przeżywanie i oswajanie się z emocjami, rozwiązywanie problemów, nabieranie zaufania do siebie i wiary we własne siły, a zdobyte tą drogą umiejętności oraz wiedza będą bardziej zrozumiałe i trwałe.

25 paź

XV Akcja Zielonogórska PSU na BUDĘ!

Kolejny raz ruszamy z pomocą zwierzętom w schronisku. Gorąco zachęcamy każdego bez wyjątku, do pomocy bezdomniakom- poprzez zaangażowanie się w zbiórkę karmy i akcesoriów niezbędnych w schronisku.

Akcja trwa od listopada do 6 grudnia! Prosimy przynosić do przedszkola:
* karmę suchą i mokrą;
* koce, ręczniki, kołdry (bez pierza!), legowiska – nie muszą być nowe, ale ważne, żeby od razu nadawały się do użycia;
* porządne smycze, szelki, obroże;
* podkłady higieniczne

Wierzymy, że zaszczepiona dzieciom empatia pozostanie w nich do końca życia…

25 paź

Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów

Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w unikatowym projekcie badawczym, tylko w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ:

 • Zdrowie – jakość życia i zdrowia; sport; zwyczaje żywieniowe; postawy wobec środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy; stres i przemoc.
 • Rodzina – ocena bezpośrednich relacji rodzinnych oraz postawy wobec tradycji i przodków; zwyczaje życia rodzinnego na co dzień i od święta.
 • Szkoła – stosunek do nauczycieli i nauki; perspektywy i oczekiwania edukacyjne; szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze.
 • Kultura – uczestnictwo w kulturze, czytelnictwo książek, korzystanie z komputerów, smartfonów, Internetu, socialmedia.
 • Psychologia – emocje i ocena swojej przyszłości; główne priorytety życiowe.
 • Ekonomia – wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe oraz materialne.
 • Kapitał społeczny – zaufanie społeczne i aktywność na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat, patriotyzm i gotowość do poświęceń.

SPOSÓB I CELE REALIZACJI BADANIA

Badanie będzie realizowane za pomocą liczącego kilkadziesiąt pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnianej audytoryjnie. Badania posłużą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży wobec problemów tożsamych z obszarami tematycznymi diagnozy, wymienionymi powyżej.

TERMINY REALIZACJI BADANIA

 • 31.03.2018 – termin zgłaszania samorządów chcących wziąć udział w BEZPŁATNEJ diagnozie (szczegóły poniżej w punkcie koszty i warunki udziału w badaniach);
 • 31.08.2018 – termin zgłaszania samorządów chcących wziąć udział w badaniach przy opcji płatności 50% lub 100%;
 • 10.09.2018 – samorządy uczestniczące w diagnozie otrzymują specjalny przewodnik pomocny przy realizacji badania;
 • 30.09.2018 – uruchomienie platformy informatycznej do obsługi ankiet;
 • 31.12.2018 – zakończenie realizacji badań ankietowych;
 • 31.03.2019 – publikacja ogólnopolskiego raportu z badań;
 • 31.05.2019 – wysyłka raportu ogólnopolskiego oraz raportów lokalnych do samorządów biorących udział w badaniach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w unikatowym projekcie badawczym, tylko w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ:

    Zdrowie – jakość życia i zdrowia; sport; zwyczaje żywieniowe; postawy wobec środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy; stres i przemoc.

    Rodzina – ocena bezpośrednich relacji rodzinnych oraz postawy wobec tradycji i przodków; zwyczaje życia rodzinnego na co dzień i od święta.

    Szkoła – stosunek do nauczycieli i nauki; perspektywy i oczekiwania edukacyjne; szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze.

    Kultura – uczestnictwo w kulturze, czytelnictwo książek, korzystanie z komputerów, smartfonów, Internetu, socialmedia.

    Psychologia – emocje i ocena swojej przyszłości; główne priorytety życiowe.

    Ekonomia – wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe oraz materialne.

    Kapitał społeczny – zaufanie społeczne i aktywność na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat, patriotyzm i gotowość do poświęceń.

POPULACJA I GRUPA BADAWCZA

Badaną populacją będą uczniowie szkół podstawowych z samorządów biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do badań ankietowych przystępują dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: młodsze klasy V i VI SP oraz starsze roczniki, czyli klasa VII i VIII SP (w naszej szkole zaprosiliśmy do udziału w Diagnozie uczniów klas 5 i 8 – uczniowie otrzymali druk zgody na udział do podpisania przez rodziców).

SPOSÓB I CELE REALIZACJI BADANIA

Badanie będzie realizowane za pomocą liczącego kilkadziesiąt pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnianej audytoryjnie. Badania posłużą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży wobec problemów tożsamych z obszarami tematycznymi diagnozy, wymienionymi powyżej.

23 paź

Gry planszowe w sali nr 5

Dnia 22.10.2018 r. w sali nr 5 spotkali się wielbiciele gier planszowych.  Zajęcia prowadziła pani Dorota Sypniewska-Michalczyk. Pomagał jej  uczeń klasy VI A – Kacper Michalczyk, który od dwóch lat propaguje  na łamach szkolnej gazetki gry planszowe.  Pani Dorota i Kacper zaprezentowali różne gry, wyjaśniali ich  zasady.  Uczniowie, którzy przyszli na spotkanie, mogli zagrać w wybrane przez siebie gry.  Popularnością cieszył się „Kot Stefan”.  Na zakończenie uczestnicy   zmierzyli się w turnieju.

Zabawa tak się podobała, że postanowiono ją powtórzyć. Następne spotkanie w listopadzie. Zapraszamy.