30 wrz

„Twój Robot” rozpoczyna prowadzenie zajęć z robotyki Lego Education

30 wrz

„Cyrk leśnych robaczków”

W poniedziałek 30.09. w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Cyrk leśnych robaczków”. Już po raz kolejny dzieci miały okazję dobrze bawić się podczas występu aktorów z Krakowa. Przedstawienie wywarło ogromne wrażenie, zwłaszcza na nowych przedszkolakach, które z różnymi emocjami poznawały i witały kolejnych bohaterów . Mamy nadzieję, że niebawem znów będziemy gościć wspaniałych aktorów, którzy  wprowadzą nas w magiczny świat teatru z inną bajką…..

28 wrz

POLA NADZIEI 2019

Jak co roku nasi uczniowie wzięli udział w szczytnej akcji humanitarnej „Pola Nadziei”. Przez kilka wrześniowych dni członkowie wolontariatu zbierali do puszki pieniądze ofiarowując w zamian cebulki żonkili (odmiany narcyza). Puszka z pieniędzmi zostanie przekazana Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze – organizatorowi akcji w naszym mieście – gdzie pieniądze zostaną policzone.

Podczas dzisiejszego (28.09.2019.) przedpołudnia grupa dziewcząt reprezentujących naszą szkołę i przedszkole, pod opieką pani Agnieszki i pani Sylwii, wzięła udział w jesiennym sadzeniu żonkili, które odbyło się na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. Podczas akcji można było obejrzeć występ artystyczny pensjonariuszy Domu oraz posłuchać zespołów wokalnych z naszego miasta, skosztować pysznego ciasta, a przede wszystkim posadzić zakupione na miejscu cebulki kwiatów. Ponieważ pogoda dopisała, imprezę należy uznać za wyjątkowo udaną.

W.D.

 

23 wrz

KONKURS PLASTYCZNY I/LUB NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 

Znalezione obrazy dla zapytania orzeł polski

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Kim jesteś? Nieznane historie lokalnych patriotów i naszych bliskich”.

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1.Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej, zainteresowanie uczniów historią własnego regionu; rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, którzy wykonują zadanie z osobą dorosłą pracę plastyczną lub/i prezentację multimedialną.
3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 28 w Zielonej Górze.

 

Regulamin konkursu plastycznego
o tematyce patriotycznej

Regulamin konkursu ma prezentację multimedialną

Kategorie wiekowe:

I. Uczniowie kl I-III + dorosła osoba (np.: babcia, dziadek, tata, mama, starszy brat itd.)

II. Uczniowie kl IV-VI+dorosła osoba (np.: babcia, dziadek, tata, mama, starszy brat itd.)

III. Uczniowie kl VII-VIII+dorosła osoba (np.: babcia, dziadek, tata, mama, starszy brat itd.)

Tematyka i format prac:

1.Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca nieznanych historii życia lokalnych patriotów.

2. Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 w dowolnej technice

Kategorie wiekowe:

I. Uczniowie kl III-V + dorosła osoba (np.: babcia, dziadek, tata, mama, starszy brat itd.).

II. Uczniowie kl VI-VIII+dorosła osoba (np.: babcia, dziadek, tata, mama, starszy brat itd.).

Tematyka i format prac:

1. Należy przedstawić w prezentacji lokalnego bohatera lub członka rodziny ; dołączyć do niej ilustracje, zdjęcia; opisać najważniejsze fakty o danej osobie oraz podsumować, dlaczego jest ona bohaterem.
2.Prezentacja powinna zawierać od 10 do 20 slajdów.
3.Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office), bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w tych programach (rozszerzenia *.ppt, *.pps, *.odp) .

Sposób przygotowania i przekazania prac oraz terminy:

1.W terminie do 10 października 2019 r. prace należy dostarczyć osobiście do nauczyciela plastyki, pani Katarzyny Konsur.

2. Do każdej z prac należy dołączyć „Formularz zgłoszenia” (do odbioru w szkole).

Sposób przygotowania i przekazania prac oraz terminy:

1. Na pierwszym slajdzie należy zamieścić nazwę konkursu, imiona i nazwiska autorów pracy.

2.Plik należy nazwać imieniem i nazwiskiem osoby, o której wykonano prezentację.

3. W terminie do 10 października 2019 r. prace należy przesłać na adres:

bohatersp28@gmail.com

4.Do wysłanej pracy należy przynieść „ Formularz zgłoszenia” (do odbioru w szkole), który przekazujemy nauczycielowi informatyki, pani Agnieszce Witkowskiej.

Sposób oceny pracy plastycznej:

Jury dokonuje oceny prac uwzględniając walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu.

Sposób oceny prezentacji komputerowych:

Prace powinny być wykonane w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzować się oryginalnym ujęciem tematu, zawierać ciekawostki oraz być napisane z zachowaniem poprawności językowej.
Dodatkowo będą oceniane: zawartość prezentacji, estetyka i efekt wizualny, szata graficzna, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

II. Nagrody

1. Jury nagradza po trzy prace w każdej kategorii.
2. Wręczenie nagród odbędzie się 16.10.2019 r.

III. Ochrona danych osobowych

1. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
3. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

IV. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

23 wrz

SUKCESY SPORTOWE ADRIANY GUTOWSKIEJ

W minioną sobotę, 21 września, uczennica klasy 3 a naszej szkoły, Adriana Gutowska, reprezentowała Miasto Zielona Góra w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych INTERNATIONALES HERBSTMEETING, które odbywały się w niemieckim mieście Zittau. Zawody zorganizowane pod patronatem m.in. Euroregionu Neisse -Nisa-Nysa w oparciu o program Interreg Polska-Sachsen zgromadziły wielu zawodników z Polski, Niemiec i Czech w wieku od 8 do 20 lat. Ada w swojej kategorii wiekowej (W8) startowała w biegu na 50 m i w skoku w dal. Miło jest nam poinformować, że w biegu zajęła drugie miejsce zdobywając srebrny medal, a w skoku w dal uzyskała trzeci rezultat i zdobyła brązowy medal. Podczas zawodów Adzie mocnego wsparcia udzieli Rodzice i siostra, którzy aktywnie dopingowali naszą medalistkę.

Serdecznie gratulujemy Adzie sukcesów, trzymamy kciuki za dalszą udaną karierę sportową oraz bardzo mocno gratulujemy Rodzicom tak uzdolnionych dzieci.

23 wrz

IX Zielonogórski DogTrekking

DogTrekking to zawody dla drużyn złożonych z psów i ludzi, które przemierzają wyznaczoną trasę, rozwiązując zadania i zdobywając kolejne punkty. Po raz pierwszy SKW Humanitarni wzięli udział w biegu razem z Sorają i Sulikiem – zielonogórskimi mieszkańcami Schroniska .

Chcesz poznać bliżej Soraję i Sulika?  Kliknij w linki poniżej.

SORAJA

SULIK