25 sie

Deklaracja korzystania z wyżywienia w szkole

Zielona góra, 25 sierpnia 2021 r.

Szanowni Rodzice,

można już składać deklaracje na korzystanie przez Państwa dzieci z wyżywienia w szkole w postaci obiadu.

Wypełnione deklaracje można składać w Sekretariacie szkoły od dnia 26 sierpnia (w godzinach od 8:00 do 14:00), można przesłać skan deklaracji drogą mailową (psp.zawada@interia.pl) lub po rozpoczęciu roku szkolnego można przekazać przez ucznia.

Obiad będzie wydawany od dnia 6 września br.

Cena obiadu do grudnia 2021 r. wynosi:

  1. drugie danie – 5,60 zł,
  2. zupa – 2,20 zł,
  3. pełen obiad – 7,80 zł.

UWAGA!

Rodzice uczniów przyszłej klasy pierwszej mogą wypełnić deklarację podczas spotkania z wychowawcą w dniu 31 sierpnia.

Deklaracje składane są na każdy rok szkolny. Deklaracje z lat ubiegłych nie są wiążące w roku szkolnym 2021-2022.

Deklaracja_obiadów_SP28_2021_22

17 sie

Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii

Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii, których zakup leży po stronie Rodziców uczniów.

Lp. Tytuł podręcznika Tytuł  ćwiczeń Wydawnictwo Nr dopuszczenia na liście MEN
Klasa 1 Poznaję Boży świat bez zeszytu ćwiczeń Jedność AZ-1-01/18
Klasa 2 Odkrywam królestwo Boże bez zeszytu ćwiczeń Jedność AZ-1-01/18
Klasa 3 Jezus jest z nami Jezus jest z nami Jedność AZ-13-01/12-KI-4/13
Klasa 4 Miejsca pełne BOGActw Miejsca pełne BOGActw Jedność AZ-21-02/12-KI-1/12
Klasa 5 Szczęśliwi, którzy szukają prawdy Szczęśliwi, którzy szukają prawdy Jedność AZ-21-01/20-KI-2/20
Klasa 6 Tajemnice BOGAtego życia Tajemnice BOGAtego życia Jedność AZ-23-02/12-KI-3/14
Klasa 7 Błogosławieni, którzy szukają Jezusa bez zeszytu ćwiczeń Jedność AZ-31-01/13-KI-3/13
Klasa 8 Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi bez zeszytu ćwiczeń Jedność AZ-32-01/13-KI-4/14

Podręczniki do religii 2021-2022