25 kw.

Z kalendarza SP28: 13 kwietnia 2022r./Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, czyli sadzimy Dęby Pamięci

Z kalendarza Szkoły Podstawowej nr 28 im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zielonej Górze

13 kwietnia 2022r./Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

„7 października 2019r. zapisał się w historii naszej szkoły, jako jeden  z najważniejszych dni. Właśnie wtedy nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Lubuskich Rodzin Katyńskich oraz przekazanie nowego sztandaru. Dzisiaj – razem z Lubuską Rodziną Katyńską  – zapisujemy kolejną ważną kartę w naszej wspólnej kronice…posadzimy cztery Dęby Pamięci, aby uczcić pamięć Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócić ich sylwetki zbiorowej pamięci.”

„Gazeta Lubuska”

W ZE nr 8 w Zielonej Górze posadzono Dęby Pamięci i odsłonięto tablice upamiętniające czterech polskich oficerów bestialsko zamordowanych w Katyniu i Charkowie w kwietniu 1940 r. W uroczystościach wzięły udział córki bohaterów, wraz z rodzinami.

https://gazetalubuska.pl/bohaterowie-ofiary-zbrodni-katynskiej-upamietnieni-debami-pamieci/ar/c5-16290687

 

 

 

 

21 kw.

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANY I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO MP 44

W dniu 22 kwietnia po godzinie 12:00 w gablocie umieszczonej przed wejściem do MP 44 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do wypełnienia, podpisania i przekazania do placówki dokumentu: Wola przyjęcia kandydata do przedszkola. Plik będzie dostępny w Zakładce Dokumenty MP oraz w wersji papierowej na tablicy przed wejściem głównym do MP 44 od 22 kwietnia.

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani, otrzymają pisemną informację z Urzędu Miasta Zielona Góra o skierowaniu do miejskiego przedszkola dysponującego wolnym miejscem. Informacja ta zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku po zakończonym Naborze (koniec maja 2022).

Dokument „Wola…” można będzie złożyć:

1) drogą tradycyjną: wypełniony i podpisany dokument włożony do skrzynki na listy znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do budynku MP44.

2) poprzez platformę Nabór 2022.

Termin złożenia dokumentu: do 27 kwietnia 2022 r. Złożenie wypełnionego i podpisanego dokumentu jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 44 na rok szkolny 2022-2023 zostanie opublikowana 29 kwietnia 2022 r.

Informacje dotyczące wyników Naboru nie  będą udzielane drogą telefoniczną i mailowo.

Informacji dotyczącej harmonogramu Naboru udziela wyłącznie Waldemar Dejnega, wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 518347541 w godzinach od 10:00 do 13:00 w dni pracujące.

19 kw.

Ekogrupa „Sowy”

W pierwszym semestrze dzieci z  najstarszej grupy zdobywały wiedzę dotyczącą ochrony środowiska uczestnicząc w projekcie o nazwie EkoEksperymentarium , pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wirtualny dom i las kryły wiele ciekawych zadań, które poszerzyły wiedzę naszych przedszkolaków na temat ekologii.

09 kw.

Wędruj z Bachusikiem

Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowało  projekt edukacyjny „Wędruj z Bachusikiem. 800 lat Zielonej Góry”. Dnia 7 kwietnia 2022 roku uczniowie trzeciej klasy spacerowali i świetnie się bawili ze specjalnie przygotowaną mapą turystyczną wraz ciekawym zestawem zadań.

 

Zapraszamy do zabawy! Kliknij w poniższe zdjęcie.

08 kw.

Spotkanie z synem Powstańca Wielkopolskiego panem Edwardem Tuliszką

W czwartek (07.04.2022)  w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Edwardem Tuliszką, który jest synem Powstańca Wielkopolskiego Piotra Tuliszki.
  Pan Edward przybliżył nam informacje dotyczące Powstania Wielkopolskiego
i opowiedział o udziale swojego ojca w tym wydarzeniu. Obejrzeliśmy liczne dokumenty, medale i książki dotyczące powstania oraz biograficzną książkę
o jego tacie.
 Następnie Pan Edward opowiadał o tym, jak z rodziną przyjechał po wojnie
do Zielonej Góry i jak to miasto wówczas wyglądało.
 
Spotkanie w ramach projektu „Poznaj swoje dziedzictwo” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Zawady i Krępy –  dofinansowanego z budżetu Miasta Zielona Góra.
 
06 kw.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W dniu 6 kwietnia rozpoczyna się NABÓR 2022 do klasy I szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty zostaną udostępnione przez Urząd Miasta Zielona Góra w systemie NABÓR 2022 i, w miarę możności, na stronie internetowej Zespołu edukacyjnego nr 8, w zakładce  Rodzice/Rekrutacja do klasy I SP/NABÓR 2022/Dokumenty SP.

Wzorem lat ubiegłych, rekrutacja prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2022 na stronie  https://nabor.pcss.pl/zielonagora dostępny jest informator o szkołach podstawowych,  dokumenty oraz wzory formularzy.

    I. Informacje ogólne

1. Do klas pierwszych publicznych szkół przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – miejscowości Jany, Krępa, Stożne, Zawada, a w drugiej kolejności z poza obwodu, które podlegają zasadom rekrutacji.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

3. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na wolne miejsca.

II. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy odbywa się poprzez złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego pisemnego ZGŁOSZENIA przyjęcia do szkoły obwodowej – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i na pisemny WNIOSEK rodzica/opiekuna prawnego – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

2. Zgłoszenie i Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby: 

a) elektronicznie na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/zielonagora

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, dzięki któremu będziecie mogli Państwo przesłać dokumenty w formie elektronicznej, sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranej szkoły oraz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka.

b) w formie papierowej

Formularze dostępne w szkole (stolik  w wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8, w godzinach od 8:00 do 14:00) i na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego nr 8 (www.pspzawada.edu.pl) oraz do pobrania na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/zielonagora w zakładce  Dokumenty oraz na stronie internetowej Miasta Zielona Góra   www.zielona-gora.pl.

od dnia 6 kwietnia 2022 r.

Wypełnione zgłoszenie/wniosek wraz z załącznikami podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

 Ważne! SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ/WNIOSKÓW!

3. Zgłoszenie/Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w szkole podstawowej w której zorganizowana jest klasa pierwsza, wskazanej w pierwszej  preferencji w terminie od 6 do 22 kwietnia 2022 r.

4. Zgłoszenie/Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

a) elektronicznie wysyłając za pomocą systemu Nabór 2022

https://nabor.pcss.pl/zielonagora

b) osobiście

Należy złożyć zgłoszenie/wniosek z załącznikami poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – w skrzynce na listy przy wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze (od strony ulicy Zawada-Szkolna).

Zgłoszenie/Wniosek z załącznikami powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce/kopercie, tak by stanowiły całość.

ZGŁOSZEŃ I WNIOSKÓW nie składa się drogą mailową.

5.  Zgłoszenia/Wnioski tylko WYPEŁNIONE w systemie NABÓR 2022, ale nie PRZESŁANE ELEKTRONICZNIE wraz z załącznikami poprzez platformę  NABÓR 2021 szkoły pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Ważne!

Zgłoszenie/Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Deklaracje/Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kolejność składania zgłoszeń/wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

Do składanych dokumentów należy załączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły podstawowej.

Pod numerem telefonu: 68 321 12 68 (sekretariat ZE8) w dni powszednie w godzinach 08:00-12:00 można uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji i wymaganych dokumentów.