07 paź

Sowy na warsztatach w Cinema City ,,Filmowy świat dziecka”

Kolejny raz w nowym roku szkolnym 2022/23 przedszkolaki biorą udział w projekcie  „Filmowy Świat Dziecka”. Jest to  projekt skierowany do przedszkolaków oraz uczniów z pierwszych klas szkoły podstawowej. Jego celem jest pokazanie dzieciom tego, co najważniejsze w przystępny oraz zabawny sposób, a dzieci, dzięki różnorodnym tematom, mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Spotkania „Filmowy świat dziecka” składają się z dwóch części: zajęć edukacyjnych i pokazu filmowego. Uczestnicy mogą także wygrać atrakcyjne nagrody, a na zakończenie wszyscy  dostają upominki.
03 października  Sowy uczestniczyły w zajęciach na temat
,,Najszybsze, największe, najdłuższe, czyli zwierzęce rekordy”.

07 paź

Udział starszaków w Ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!

O AKCJI
Przedszkolaki z grupy ,,SowY” wzięły udział ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!

Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.
Od 2016 roku w działania edukacyjne – BohaterON w Twojej Szkole – zaangażowało się ponad siedem tysięcy przedszkoli, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. W 2022 r. tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez dzieci/uczniów zastąpiły wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl – nowym, wirtualny miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.