21 kw.

Kwalifikacja kandydatów do Miejskiego Przedszkola nr 44

Zielona Góra, 29 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 30 kwietnia, o godzinie 12:00 zostanie udostępniona lista dzieci przyjętych do  Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze na rok szkolny 2021-2022.

Lista zostanie wywieszona na tablicy w przedsionku wejścia głównego do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 (od strony ulicy Zawada-Szkolna). Listę można sprawdzać w tym dniu do godziny 16:00 oraz od 4 maja w godzinach od 7:00 do 16:00.

Podział na grupy oraz przydział wychowawczyń zostanie ogłoszony po przerwie wakacyjnej, tj. po 15 sierpnia 2021 r.

Ewentualny termin Dni Adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci zostanie ustalony, w zależności od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju, po przerwie wakacyjnej tj. po 15 sierpnia br.

W. Dejnega, wicedyrektor ZE 8 w Zielonej Górze

Zielona Góra, 21 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo.

Lista dzieci – kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 44 zostanie opublikowana w dniu 23 kwietnia o godzinie 12:00.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w przedsionku wejścia głównego do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 (od strony ulicy Zawada-Szkolna). Listę można będzie sprawdzać w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00 do dnia 28 kwietnia 2021 r. Nie będą udzielane informacje drogą telefoniczną i mailową.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do wypełnienia, podpisania i przekazania do placówki dokumentu: Woli przyjęcia kandydata do przedszkola. Plik będzie dostępny w Zakładce Dokumenty MP oraz w wersji papierowej w przedsionku wejścia głównego od 23 kwietnia. Plik można będzie złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną: skan wypełnionego i podpisanego dokumentu przesłany na adres psp.zawada@interia.pl
  2. drogą tradycyjną: wypełniony i podpisany dokument włożony do skrzynki na listy znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do budynku ZE8.

Potwierdzenia Woli przyjęcia kandydata do przedszkola będzie można również dokonać poprzez platformę Nabór 2021.

instrukcja potwierdzania woli przyjęcia

Termin złożenia dokumentu: do 28 kwietnia 2021 r. Złożenie wypełnionego i podpisanego dokumentu jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 44 na rok szkolny 2021-2022 zostanie opublikowana 30 kwietnia 2021 r.

W. Dejnega, wicedyrektor ZE 8 w Zielonej Górze