O nas

Miejskie Przedszkole nr 44, to wyjątkowe miejsce, gdzie szczególną uwagę przywiązujemy do tego, aby wspomagać i ukierunkować rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.
Każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego pragniemy dla nich wszystkiego co najlepsze: uśmiechu, zadowolenia, poczucia bezeceństwa wiary w siebie i innych. W grupach około 25 osobowych precyzyjnie przygotowany program zajęć pozwala dziecku na beztroską zabawę i rozwijanie własnej osobowości.
W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN. Ponadto poprzez zabawę, chcemy przygotować dzieci do startu w życie szkolne a także wspomagać ich rozwój oraz edukację. W ramach wspólnych zajęć dzieci uczą się obcować w grupie, wykonują ciekawe zadania plastyczne, rozwijają swoje umiejętności psychoruchowe i społeczne. Pomaga to w pokonaniu barier w kontaktach z rówieśnikami oraz w rozwijaniu indywidualnych umiejętności dziecka.
Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach.
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00. W tym czasie gwarantujemy dzieciom pełne wyżywienie, uwzględniając indywidualną dietę dziecka.
Przygotowujemy dzieci do życia w wielokulturowym i wielojęzycznym świecie i jesteśmy po to by pomagać, prowadzić, wspierać, inspirować, wskazywać.

Kontakt

Zawada – Szkolna 24  66-001 Zielona Góra
Sekretariat : Tel./fax 068-321-12-68
Pedagog szkolny: wew. 27
Pedagog szkolny/psycholog: 519 581 525
tel.:

e – mail: psp.zawada@interia.pl