SzPZ 2016/2017

2016/2017

Wrzesień

Ogólnopolska Kampania na rzecz osób terminalnie chorych „Pola Nadziei” od 15.09.2016 – Sprzedaż cebulek – standard 3

1 cebulka – 1 zł

22.09.2016r – Lekcje wychowawcze – By godnie żyć, aż do końca…

24.09.2016r. – Sadzenie cebulek na terenie Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.

17.09.2016r. – Rodzinny Rajd Rowerowy – standard  4
Po raz kolejny przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

 

Październik

Kampania przeciw wulgaryzmom październik – luty – standard 3
24.10.2016r. – Wykonanie gazetki na holu „Kampania przeciw wulgaryzmom” – standard 1

1c

31.10.2016r. – Przygotowanie gazetek w klasach na temat kultury słowa

PROGRAM OWOCE I WARZYWA W SZKOLE – standard  3
Wykonanie gazetek w klasach i na holu „Wiem co jem – zdrowo się odżywiam” standard 1
Pogadanka – „Wartości odżywcze warzyw i owoców”

 

Październik/Listopad

Kampania „Higiena to ważna sprawa – dobrego zdrowia to podstawa” – standard 3

18.10.2016r. – Zamieszczenie prezentacji multimedialnej
„ Wszawica – profilaktyka i zwalczanie”.
Przekazanie ulotek informacyjnych dla rodziców szkolnych i przedszkolnych
„Mamo , tato już wiem co robić, by nie zarazić się” .

1b

19.10.2016r. – Przygotowanie gazetki na holu szkoły i w przedszkolu – standard 1

„ Higiena to ważna sprawa – dobrego zdrowia to podstawa”.

1c

20.10. 2016r. – Kontrola czystości głów przedszkolaków przez pielęgniarkę.
25.10. 2016r. – Kontrola czystości głów uczniów przez pielęgniarkę szkolną.
24-31.10. 2016r – Warsztaty na temat Higieny osobistej dla przedszkolaków
i uczniów kl. I-III.
02.11.2016r. – Warsztaty dla rodziców przedszkolaków przeprowadzone przez
p. J. Adamczyk pracownice PSSE w Zielonej Górze
„ Wszawica – profilaktyka i zwalczanie”
14.11.2016r – Pedagogizacja rodziców uczniów kl. I-VI
„ Wszawica – profilaktyka i zwalczanie”.

 

Listopad

Kampania – Hej małolaty, palenie to same straty! – standard 3

3.11.2016r. – Gazetka na holu – standard 1

1d

Ogłoszenie konkursu plastycznego „Hej małolaty, palenie to same straty!” Kl. 0-VI.

9.11.2016r. – Przedstawienie profilaktyczne – „Wielka ucieczka” – standard 3.
14.11.2016r. – Zebranie z rodzicami – przypomnienie informacji nt. SzPZ
i kampanii – standard 1.
16.11.2016r. – Konkurs wiedzowy – „Negatywny wpływ nikotyny”
17.11. 2016r. – Happening- Światowy Dzień Rzucania Palenia tytoniu
kl.VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje wychowawcze – Negatywny wpływ nikotynyna organizm ludzki. Przygotowanie gazetki klasowej

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wiedzowego przy pomocy pracowników z PSSE w Zielonej Górze.
Konkurs wiedzowy – I-m-ce – Zofia Koperwas Konkurs plastyczny:

I-m-ce – Szawikin Natalia kl.IV

1e

II m-ce – Wiktoria Błońska kl.IIIa

1f

III m-ce – Jakub Zator kl. IIIa

1g

Wyróżnienia:

Nikola Balak,

1h

Bartosz Tomczak – przedszkole,

1i

Jan Kacprzak kl. I

1j

22.11.2016r. – Udział Rady Pedagogicznej w szkoleniu na temat E-Dopalaczy prowadzonym przez pracownicę p. Ewelinę Wyczawską z PSSE w Zielonej Górze – standard 3
Przystąpiliśmy do programu antynikotynowego „Bieg po zdrowie” – standard 3

1k 1l

Trzymaj Formę!
7.11.2016r. – Udział w Konferencji podsumowującej X edycję Trzymaj Formę! w Urzędzie Marszałkowskim –  standard 3.
Przedstawienie na zebraniu z rodzicami Celów i zadań – Trzymaj Formę!
9.11.2016r. – Przedstawienie profilaktyczne – „Wielka ucieczka” – standard 3.
10.11.2016r. – Bieg Niepodległości – standard 4.
26.11.2016r. – XIV edycja konkursu BRD w Europie – standard 3.
Kampania przeciw wulgaryzmom
14.11.2016r. – Pogadanka na zebraniu na temat kultury słowa i agresji słownej

standard 3.
21.11.2016r. – Dzień Życzliwości i Pozdrowień – standard 3.

Wybór najżyczliwszej osoby w klasie:
I – Ignacy Golczyk
IIa – Maksymilian Gandecki1n IIb – Justyna Mistewicz1r IIIa – Aleksandra Poczekaj1n IIIb – Aleksandra Urbańska
IV – Maja Burdzy1p V- Paulina Sobieraj1s VIa – Amelia Kręcisz
VIb – Anna Skrzypczak

1t

Pogadanki na lekcje wychowawcze na temat: Form grzecznościowych kl.I-III Kultura słowna i agresja słowna.

Spotkania z Policją – Bezpieczne zachowania. Dopalacze – standard 3.
14.11.2016r. – Gr. Sowy, kl. I, III
15.11.2016r. – kl. II, IV
24.11.2016r. – kl. V, VIa,b
PROGRAM OWOCE I WARZYWA W SZKOLE kl.I-III – standard 3.
Projekcja filmu „Wolimy owoce”
Pogadanka „Czy to, co mi najbardziej smakuje jest zawsze dobre dla mojego organizmu”
Konkursy plastyczne:
„Owoce i warzywa plasteliną malowane” – szkolny
„Lubuskie smakuje” – zakładka – organizator ARR Gorzów Wielkopolski
„Dbam o zdrowie” – przedszkole – organizator WSSE Gorzów

 

Grudzień

Kampania „Młodzież przeciwko uzależnieniom i przemocy”
Uzależnieniom mówimy – NIE! Stop DOPALACZOM – standard 3.

01.12.2016r – Gazetka na holu – Uzależnieniom mówimy – NIE!
Stop DOPALACZOM

08.12.2016r. – Lekcja wychowawcza, gazetki klasowe
Kl. 0-III – Uzależnieniom mówimy NIE!
Kl. IV-VI – Stop DOPALACZOM

13.12.2016r. Zimowy Turniej Sportowy – standard 4.
Aktywne przerwy – Tańce integracyjne, aerobik – standard 4.

2017-01-17_203028

Akcja – I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem – standard 3.

2017-01-17_203041

Owoce i warzywa w szkole – standard 3
„Piramida zdrowia” – prelekcja , spotkanie z pielęgniarką.

2017-01-17_203059
Układanie haseł, rymowanek promujących jedzenie warzyw i owoców

 

Styczeń

Kampania „STOP PRZEMOCY” – standard 3

05.01.2017r. – Gazetka na holu – STOP PRZEMOCY – standard 1.

2017-01-17_202929
12.01.2017r. – Lekcja wychowawcza, gazetki klasowe  – standard 3.
Kl. 0 – VI – Przemocy mówimy NIE!
Udział Rady Pedagogicznej w szkoleniu na temat Używek i Dopalaczy przeprowadzonym przez p. K. Zelek i p.P. Żyto z Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Uzależnień.
27.01. 2017r. Podsumowanie kampanii, wręczenie nagród.

Bezpieczeństwo – standard 3

19.01.2017r. – Apel Bezpieczne ferie – Bezpieczny lód – przeprowadzone przez WOPR Zielona Góra

2017-01-17_202952

Owoce i warzywa w szkole – standard 3
„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” – nauka piosenki
Quiz – „Na zdrowie”

Kampania przeciw WULGARYZMOM – standard 3
Przygotowanie ulotek na temat dobrego zachowania.

2017-01-17_203011
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat kultury osobistej

 

Luty

13.02.2017r. – Gazetka na holu –  standard 1.

13.02.2017r. – Zapoznanie rodziców kl. IV z Celami i zadaniami program                                                                      antynikotynowego „Bieg po zdrowie” – standard 3.
Rozdanie dzienniczków aktywności fizycznej dla uczniów kl. V i VI.

15.02.2017r. Aktywna przerwa – Zawody w przeciąganiu liny – standard 4.

16.02.2017 – Kl. IV rozpoczęcie programu antynikotynowego „Bieg po zdrowie”.

23.02.2017r.Apel – Podsumowanie kampanii przeciw wulgaryzmom.

Zapoznanie uczniów z Celami i zadaniami projektu edukacyjnego „Trzymaj                               Formę” – prezentacja multimedialna,

zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły – standard 3.

Przystąpienie do kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – standard 3

Owoce i warzywa w szkole – standard 3

Prelekcja filmu edukacyjnego „Owocowe zawody”
Dzień zdrowego odżywiania

 

Marzec

Kampania „Wiem co jem” – standard 3.2017-05-04_110028

 

01.03.2017r. – Ogłoszenie konkursu plastycznego – Drugie śniadanie – standard 3.

02.03.2017r. Przeprowadzenie ankiety dot. Odżywiania i aktywności fizycznej wśród uczniów kl. IV-VI.
Aktywne przerwy – każdy wtorek ,środa1lstandard 4.

07.03.2017. Opracowanie wyników ankiet dot. Odżywiania i aktywności fizycznej. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
09.03.2017r. – Warsztaty „Kodeks Walki z Rakiem” – standard 3.2017-05-04_110027

Prezentacja Trzymaj Formę! 1l

21.03.2017r. – Dzień Wiosny – Zdrowo i aktywnie – standard 4.

Cele i zadania projektu Trzymaj Formę! – Prezentacja Trzymaj Formę! – standard 3.

Owoce i warzywa w szkole – standard 3
Teatrzyk warzywny – „Na straganie”.
Plakaty – „Owoce i warzywa w szkole”

Kwiecień

Kampania: KWIECIEŃ MIESIĄCEM ZDROWIA – standard 3
03.04.2017r. Przegląd stomatologiczny kl. I i IIIb

3
04.04.2017r. – Konkursie plastycznym pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Termin składania prac do 24.04.2017r.U p. A. Puchalskiej i p. M. Rosolskiej

4

10.04.2017r./11.04.2017r. – Zebranie z rodzicami – Wykład na temat „Cukier w diecie dziecka” przeprowadzony przez specjalistów z FoodMed Centrum w Zielonej Górze

5

21.04.2017r. – DZIEŃ OTWARTY – Stoisko promocyjne – „Trzymaj Formę!”

625.04.2017r. Przegląd stomatologiczny kl. II a,b 3

28.04.2017. – DZIEŃ ZDROWIA

10 9 8

 

Maj

04.05.2017r. – Gazetka

Przegląd stomatologiczny

08.05.2017r – kl. IIIa, IV

22.05.2017r.- kl. V, VIa,b

Aktywne przerwy

Wtorek 11.30-11.45/12.30-12.45 – Szkolny Klub Wolontariatu

Środa 11.30-11.45 SU

 

 

 

 

 

 

Konkurs Urzędu Marszałkowskiego „1,2,3 – poruszaj się TY”.

12.05.2017r. – Bieg Zwycięstwa