Obiady Szkolne

WAŻNE INFORMACJE:

  1. W bieżącym roku szkolnym liczba miejsc na stołówce jest ograniczona.
  2. Płatność z góry do 10 każdego miesiąca.
  3. W przypadku niedokonania należnej wpłaty w wyznaczonym terminie dziecko zostanie wykreślone z listy korzystających z posiłków.
  4. Odliczenia za obiady będą dokonywane przy płatności za kolejny miesiąc pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie w dniu poprzedzającym tę nieobecność.
  5. Zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie: telefonicznie/SMS w dniu poprzedzającym nieobecność lub do godziny 8:00. w dniu nieobecności – w świetlicy szkolnej,  numer telefonu: 516 970 101, lub w sekretariacie szkoły, numer telefonu 505 359 121 .
  6. Wpłat za obiady  dokonujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły:

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W ZIELONEJ GÓRZE

Imię i nazwisko dziecka/klasa/typ posiłku

Nr  konta:

Obiady w roku szkolnym 2020-2021 – od stycznia 2021 r.

Cena posiłku – 7,80 zł, w tym:

zupa – 2,20 zł,

II danie – 5,60 zł.

2021

W miesiącu styczniu 2021 r. obiady będą wydawane dla uczniów klas I-III od dnia 18 stycznia. Bardzo prosimy Rodziców o poinformowanie SMS-em na numer 505 359 121 o chęci korzystania z obiadów – do piątku, 15 stycznia – aby kuchnia mogła dokonać odpowiednich przygotowań.

01. OBIADY SZKOLNE styczeń 2021

02. OBIADY SZKOLNE luty 2021

03. OBIADY SZKOLNE marzec 2021

04. OBIADY SZKOLNE kwiecień 2021

05. OBIADY SZKOLNE maj 2021

06. OBIADY SZKOLNE czerwiec 2021

09. OBIADY_SZKOLNE_wrzesień_2021

10. OBIADY_SZKOLNE_październik_2021

11. OBIADY_SZKOLNE_listopad_2021

12. OBIADY_SZKOLNE_grudzień_2021

w miesiącu wrześniu 2021 r. obiady będą wydawane od dnia 6 września (poniedziałek).

Deklaracja_obiadów_SP28_2021_22

2020

w miesiącu wrześniu 2020 r. obiady będą wydawane od dnia 7 września (poniedziałek).

Deklaracja obiadów SP 28

09. OBIADY SZKOLNE wrzesień 2020

10. OBIADY SZKOLNE październik 2020

11. OBIADY SZKOLNE listopad 2020

Obowiązujące regulaminy

Zarządzenie nr 13_2018_regulamin stołówki na 2019

Regulamin stołówki szkolnej_2019r.