Ogłoszenia

Ramowy Rozkład Dnia MP nr 44

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne). Obserwacje pedagogiczne, zajęcia wspomagające.
8.00 – 8.30 Czynności porządkowo – gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych (czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania).
8.30 – 9.00 Śniadanie i mycie zębów.
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. .Dwa zajęcia przerywane zabawą ruchową,
10.00 – 10.30 Czynności porządkowo – gospodarcze i czynności samoobsługowe (przygotowanie do wyjścia do ogrodu, lub na spacer).
10.30 – 11.30 Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy organizowane lub inspirowane przez dzieci.
11.30 – 11.45 Czynności samoobsługowe i gospodarcze (czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku).
11.45 – 12.00 Obiad.
12.00 – 13.45 Odpoczynek, relaksacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe.
13.45 – 14.00 Czynności samoobsługowe, podwieczorek.
14.00 – 15.30 Zabawy organizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Obserwacje pedagogiczne. Wyjście do ogrodu (w zależności od pory roku i pogody).

Szanowni Rodzice !

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje jest pewną ramówką, która może ulegać zmianom w miarę potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych. Sztywne są tylko pory posiłków, tzn. że posiłki są przygotowane na określony czas. Zgodnie z reformą oświatową, staramy się, aby dzieci przebywały możliwie jak najdłużej na powietrzu, tym niemniej w przypadku bardzo niesprzyjających warunków pogodowych, staramy się zachować w tej sprawie zdrowy rozsądek.