Posiłki Przedszkolne

POSIŁKI w 2023 r.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze informuje, że na podstawie podpisanej umowy, w oparciu o rozstrzygniecie zamówienia publicznego nr ZE8.271.1.2022 z dnia 28 listopada 2022 r., od dnia 2 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana firmy przygotowującej posiłki dla dzieci uczęszczających do MP 44 i SP 28 – będzie to F.H.-U. „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich”.

Cena całodniowego posiłku (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze od

02.01.2023 r.

wynosi 8,50 zł za każdy dzień.

Po I kwartale 2023 r. koszt posiłku może ulec zmianie zgodnie z podpisaną umową.

POSIŁKI PRZEDSZKOLNE OD STYCZNIA 2023 r.

03_Posiłki_Przedszkolne_MARZEC_2023

02_Posiłki_Przedszkolne_LUTY_2023
01_Posiłki_Przedszkolne_STYCZEŃ_2023
POSIŁKI PRZEDSZKOLNE OD WRZEŚNIA 2022 r.
Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie usługi przygotowania, dostarczania i wydania posiłków dla uczniów i wychowanków uczęszczających do ZE8 w Zielonej Górze, w związku z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, cena całodziennego wyżywienia w przedszkolu od 1 września 2022 ulega zmianie.
Całodzienny posiłek  – 8,43 zł
12_POSIŁKI_PRZEDSZKOLNE_grudzień_2022
11_POSIŁKI_PRZEDSZKOLNE_listopad_2022
10. POSIŁKI_PRZEDSZKOLNE_październik_2022
09. POSIŁKI_PRZEDSZKOLNE_wrzesień_2022

 

Wpłat za obiady  dokonujemy wyłącznie przelewem na konto szkoły

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8 w Zielonej Górze

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 44 w Zielonej Górze

Imię i nazwisko dziecka/grupa

Nr  konta:

PKO BP I O/Zielona Góra  21 10205402 0000 0102 0112 0468

TERMINY PŁATNOŚCI:  do 15 każdego miesiąca.

ODLICZENIA ZA WYŻYWIENIE BĘDĄ DOKONYWANE ZA KAŻDY DZIEŃ ZGŁOSZONEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU.                            

WG. STATUTU ZE 8 ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ W SEKRETARIACIE ZE 8:

osobiście, telefonicznie (68-321-12-68), e-mailem (ze8.zgora@interia.pl)  lub SMS na numer 505 359 121 najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności.

PROSIMY – ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH – O PUNKTUALNE PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA – DO GODZ. 8.00.

POSIŁKI w 2022 r.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze informuje, że na podstawie podpisanej umowy w oparciu o rozstrzygniecie zamówienia publicznego nr ZE8.271.1.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. cena całodniowego posiłku (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze

od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r.

od dnia 01.09.2022 r. koszt posiłku może ulec zmianie zgodnie z podpisaną umową.

wynosi 10,99 zł za każdy dzień.

01. POSIŁKI PRZEDSZKOLNE_STYCZEŃ_2022

02. POSIŁKI PRZEDSZKOLNE_LUTY_2022

03. POSIŁKI PRZEDSZKOLNE_MARZEC_2022

04. POSIŁKI PRZEDSZKOLNE_KWIECIEŃ_2022

05. POSIŁKI PRZEDSZKOLNE_MAJ_2022

06. POSIŁKI PRZEDSZKOLNE_CZERWIEC_2022

07. /08. POSIŁKI PRZEDSZKOLNE_LIPIEC_SIERPIEŃ_2022

 

 

 

 

 

 

 

Posiłki w 2021 r.

 Miejskie Przedszkole nr 44

Koszt posiłków w  2021 r. wynosi:

Pełen posiłek

(śniadanie, obiad, podwieczorek): 10, 80 zł

Posiłki przedszkolne 2021 r.

01. Posiłki Przedszkolne styczeń 2021

02. Posiłki Przedszkolne luty 2021

03. Posiłki Przedszkolne marzec 2021

04. Posiłki Przedszkolne kwiecień 2021

05. Posiłki Przedszkolne maj 2021

06. Posiłki Przedszkolne czerwiec 2021

07-08. Posiłki Przedszkolne lipiec-sierpień 2021

09. Posiłki_Przedszkolne_wrzesień_2021

10. Posiłki_Przedszkolne_październik_2021

11. Posiłki_Przedszkolne_listopad_2021

12. Posiłki_Przedszkolne_grudzień_2021