Współpraca

Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze (ul. Zawada-Zielonogórska 62)

FoodMed Centrum

Kołem Gospodyń Wiejskich w Krępie

Kołem Gospodyń Wiejskich w Zawadzie

Nadleśnictwem Przytok z siedzibą w Zielonej Górze

Nasza szkoła współpracuje z:

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zawada” – dr Anną Doszel

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Powiatową Stacją Sanitarno  Epidemiologiczną w Zielonej Górze

Radą Sołecką wsi Krępa

Radą Sołecką wsi Zawada

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Zawady i Krępy

WOPR

Zielonogórskim Stowarzyszeniem Amazonek