RODO

 

Szanowni Państwo, 

Urząd Ochrony Danych Osobowych opracował broszurę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w jednostkach oświatowych. Przewodnik zawiera zbiór odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez rodziców. Są opisane w jasny i przystępny sposób. Odpowiedzi będą pomocne nie tylko dla rodziców, ale również dla Państwa jako zbiór podstawowej wiedzy o ochronie danych.

Materiały są dostępne pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/138/2164 oraz dodatkowo przesyłam je w postaci pliku PDF w załączniku.

Proszę o zapoznanie się z materiałami oraz przekazanie ich nauczycielom. 

Z pozdrowieniami,

Natalia Gmurek

Inspektor Ochrony Danych

tel. 880 100 339