Rada Rodziców

ZESTAWIENIE WPŁAT I WYDATKÓW 2017 2018

ZESTAWIENIE WPŁAT I WYDATKÓW 2016 2017

Regulamin_Rady_Rodziców_ZE8 od 01.04.2019

ZESTAWIENIE WPŁAT I WYDATKÓW 2018 2019

ZESTAWIENIE WPŁAT I WYDATKÓW 2020 2021

ZESTAWIENIE WPŁAT I WYDATKÓW 2021 2022

WPŁATY NA RZECZ RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2022_2023

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Opłata na Radę Rodziców

w terminie do 30.11.2022 r.

– 40,00 zł za pierwsze dziecko,

–  20,00 zł za drugie dziecko,

– 0 zł za trzecie i kolejne dziecko.

Wpłat dokonujemy do skarbnika klasowego lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Zespole Edukacyjnym  nr 8 w Zielonej Górze

ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra

38 1020 5402 0000 0102 0505 9623

tytuł przelewu: składka na Radę Rodziców,

imię i nazwisko dziecka, klasa.

!!! Proszę nie dokonywać na podane konto opłat za obiady, imprezy klasowe, itp. !!!

skarbnik Rady Rodziców