NABÓR

INFORMATOR DLA RODZICÓW, KTÓRZY BĘDĄ SKŁADALI WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Plik zawiera opis zasad i dokumentów obowiązujące przy  składaniu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

01. Informator dla rodziców_NABÓR 2023/2024_MP_ZE8

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIA DZIECKA NA WOLNE MIEJSCE DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

W dniu 13 marca rozpocznie się nabór na wolne miejsca w Miejskim Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze.

REKRUTACJA prowadzona jest poprzez system elektroniczny NABÓR 2023https://nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole/

Wzory wymaganych dokumentów będą dostępne w systemie NABÓR 2023 oraz na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra –

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8553/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2023_2024__UWAGA__RODZICE/

Dokumenty będą również umieszczone w zakładce Nabór/Nabór 2023/2024/Dokumenty MP na stronie www Zespołu Edukacyjnego nr 8.

Dokumenty będzie można składać wyłącznie poprzez system NABÓR 2023 lub w wersji papierowej (skrzynka na listy przed wejściem do MP 44, sekretariat ZE8) → Informator_dla_rodziców.

Nie przewiduje się przesyłania zeskanowanych dokumentów drogą e-mailową.

UWAGA!!!

WYŁĄCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZE8 BĘDZIE SIĘ ZNAJDOWAŁ GOTOWY DO PODPISANIA PRZEZ RODZICA, WYPEŁNIONY DRUK OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO, KTÓRY MUSI BYĆ DOŁĄCZONY DO WNIOSKU.