NABÓR

INFORMATOR DLA RODZICÓW, KTÓRZY BĘDĄ SKŁADALI WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Plik zawiera opis zasad i dokumentów obowiązujące przy  składaniu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/23.

Informator+dla+rodziców

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIA DZIECKA NA WOLNE MIEJSCE DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

W dniu 7 marca rozpocznie się nabór na wolne miejsca w Miejskim Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze.

REKRUTACJA prowadzona jest poprzez system elektroniczny NABÓR 2022https://nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole/

Wzory wymaganych dokumentów będą dostępne w systemie NABÓR 2022 oraz na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra –

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/8276/Nabor_do_publicznych_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2022_2023/

Dokumenty będą również umieszczone w zakładce Nabór/Nabór 2022/2023/Dokumenty MP na stronie www Zespołu Edukacyjnego nr 8.

Dokumenty będzie można składać wyłącznie poprzez system NABÓR 2022 lub w wersji papierowej (skrzynka na listy przed wejściem do MP 44) → Informator_dla_rodziców.

Nie przewiduje się przesyłania zeskanowanych dokumentów drogą e-mailową.