SzPZ 2013/2014

DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Kwiecień

Kampania „Miesiąc Kwiecień – Miesiącem Zdrowia”
01.04.2014 – Gazetka na holu

07.04.2014 Ogłoszenie konkursu plastycznego – W zdrowym ciele zdrowy duch dla klas 0 – VI. Termin składania prac do 25. 03.2014 M. Rosolska

10.04.2014 – Klasy 0-VI wykonują na godzinach wychowawczych gazetki na temat Zdrowego stylu życia – wychowawcy

14.04.2014- Losowanie owoców/warzyw przez klasy i rozdanie zadań na Dzień Zdrowia

16.04.2014 – Ankieta dotycząca Zdrowego stylu życia- pedagog

28.04. 2014 –Prelekcja na zebraniu z rodzicami – Rola rodzica w profilaktyce zdrowia dzieci – pedagog

W czasie zebrania pomiar poziomu cukru i ciśnienia krwi.

29.04.2014 – Dzień Zdrowia. Podsumowanie kampanii.

Trzy razy w tygodniu na długich przerwach będzie odbywał się aerobik

Spektakl profilaktyczny dotyczący Zdrowego stylu życia – pedagog

Marzec

Pierwsza Pomoc przy zatruciach pokarmowych
5.03.2014 – Wiosna bez płomieni – gazetka na holu
21.03.2014 – Dzień Wiosny
Pokaz Straży Pożarnej
Luty

Ferie zimowe
Styczeń

Kampania Młodzież przeciwko uzależnieniom i przemocy – STOP PRZEMOCY

7 I 2014 – Gazetka na holu – M. Rosolska
Ogłoszenie konkursu plastycznego – Stop Przemocy
Termin składania prac do 27 I 2014

16 I 2014 – Lekcje wychowawcze nt Przeciwdziałanie agresji , przygotowanie scenek – wychowawcy
22 I 2014 Ankieta dotycząca Poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły kl. IV-VI – A. Białęcka
30 I 2014 Apel podsumowujący kampanię – prezentacja klas. Klasy IV-VI prezentują po 4 scenki. Wręczenie nagród

27 I 2014 – Przedstawienie dla przedszkolaków, uczniów i rodziców „Śmieci to nie zabawa, ale poważna sprawa”

17I 2014 – Ogłoszenie konkursu plastycznego -„Jedz owoce i pij mleko, a nagroda niedaleko” zorganizowanego przez ARR w Gorzowie Wielkopolskim
27 I 2014 – Prelekcja dla rodziców – Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku
Udział w projekcie – Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń
30 I 2014 – Pogadanka dla uczniów – Bezpieczeństwo podczas ferii
Tańce integracyjne na długich przerwach
Grudzień

Kampania Młodzież przeciwko uzależnieniom i przemocy -AIDS

29 IX 2013 – Gazetka na holu

2 XII 2013 –Ogłoszenie konkursu plastycznego „Uzależnieniom mówimy NIE!” dla kl. 0-VI.
Termin składania prac do 18 XII 2013

5 XII 2013 – Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat AIDS – wychowawcy
12 XII 2013 – Przeprowadzenie ankiety dla ucz. Kl. IV-VI dotyczącej stosowania używek – pedagog szkolny
20 XII 2013 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Prace nagrodzone:

I – m-ce – A. Halat – kl. VI
II – m-ce – A. Skrzydlewska – kl. VI
III – m-ce K. Kuźmiński – kl. IV

Wyróżnienia:

D. Pierucki, K. Mizioch, H. Horbacz – kl. V
P. Ratajczak- Kl. V
O. Wąsik, A. Cabel- kl.V
A. Krupa, A. Trębuła, D. Mizioch –kl. IIIb i J. Falbierska – kl.IV

6 XII 2013 – Mikołajki na wesoło i sportowo – współpraca z Radą Sołecką wsi Zawada.
Bierzemy udział w następujących akcjach:

I ty możesz zostać Świętym Mikołajem
Góra Grosza – samorząd szkolny
Paczka dla zwierzaczka od 6- 24XII 2013r.
Zbiórka pieniędzy dla Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze
Falubaz Pomaga – zbiórka słodyczy i zabawek dla dzieci potrzebujących
Udział w projekcie Rok Szkoły w Ruchu – Ćwiczyć każdy może
Listopad

Kampania Młodzież przeciwko uzależnieniom i przemocy – Papierosom mówimy NIE
30.10.2013r. – Przygotowanie gazetki na holu – M. Rosolska, M. Halat

 

Przygotowanie gazetki przez świetlicę – p. A. Szulc.
Prowadzenie pogadanek na w/w temat, przygotowywanie plakatów na konkurs – świetlica szkolna.
4.11.2013r. – Ogłoszenie konkursu plastycznego na w/w temat dla uczniów klas 0-VI. – galeria
Nagrodzone prace:

I-m-ce – Marcin Czarnecki
II- m-ce – Zofia Koperwas Ia, Oliwia Sanecka – IIIb
III- m-ce – Kewin I, Konrad Kuźmiński IV, Kacper Mizioch V, Roksana Bełza i Klaudia JackiewiczVI
Wyróżnienie:
Alicja Sikorska IIIa
Sebastian Sikorski VI
Natalia Szawikin I
Karolina Aulich VI
Oliwia Sanocka, Weronika Konsur, Karolina Tomczak, Amelia Trębuła,
Anna Skrzypczak IIIb
Maja Sowińska IV
Szymon Mikołajewicz IIIa

7.11.2013r. – Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat- Negatywny wpływ nikotyny na organizm ludzki, przygotowanie gazetki klasowej – wychowawcy.

18.11.2013r. – Informacja dla rodziców na temat kampanii. Przypomnienie i zapoznanie nowych rodziców z koncepcją SzPZ – M. Rosolska – 17.45 – przekazanie ulotek – galeria

 

20.11.2013r. – Przeprowadzenie konkursu wiedzowego dotyczącego wpływu nikotyny na organizm ludzki – pedagog szkolny p. A. Białęcka, M. Rosolska
Na wszystkie 10 pytań poprawnie odpowiedziało aż 12 osób (z 41 uczestników):
Anna Barska (klasa V),
Nikodem Bartoch (klasa VI a),
Małgorzata Baziuk (klasa VI b),
Dawid Czarnecki (klasa VI a),
Dominik Kowalonek (klasa V),
Bartosz Krakowiak (klasa V),
Michał Mitrus (klasa VI b),
Monika Mondzelewska (klasa IV),
Wiktoria Nowak (klasa VI b),
Tomasz Podlak(klasa IV),
Ewelina Przybyłek(klasa VI b),
Oliwia Wąsik(klasa V).

Pozostali uczestnicy zdobyli:

9 punktów – 14 uczniów,
8 punktów – 7 uczniów,
7 punktów – 7 uczniów,
6 punktów – 1 uczeń.

25-29.11.2013r. – Warsztaty Asertywne – długie przerwy – Samorząd Szkolny.
W ramach trwającej kampanii MŁODZIEŻ PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY w dniach 25 -29 listopada odbyły się Warsztaty Asertywne.
Celem organizatorów (Arkadiusza Szakoły z będącym pod jego opieką Samorządem Szkolnym oraz koordynatora Szkoły Wspierającej Zdrowie Marty Rosolskiej) było kształcenie umiejętności odmawiania w warunkach presji środowiska rówieśniczego.
Uczniowie obejrzeli film na temat asertywności i wykonali plakaty prezentujące zdobytą wiedzę.
W trakcie długich przerw ćwiczyli różne metody odmowy, a Samorząd Szkolny przedstawiał modele zachowań asertywnych poprzez krótkie scenki dramowe.

15.11.2013r. – Bieg Zwycięstwa – współpraca z Radą Sołecką wsi Zawada.
22-24.11. 2013r. – Wyjazdowa Rada Szkoleniowa dotycząca Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PSP w Zawadzie połączona z integracją Rady Pedagogicznej.
27. 11. 2013r. – Alarm przeciwpożarowy.
28. 11. 2013r. – Udział w konferencji „SzPZ – szkołą promującą zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
Listopad/Grudzień – Przerwa na talent – od miesiąca snucie się wzdłuż szkolnych korytarzy (na dworze zimno, a biegać nie wolno…) zastąpiono pozytywnym „robieniem hałasu”. Samorząd Uczniowski z opiekunem Arkadiuszem Szakołą zorganizował otwarty konkurs „Przerwa na talent”. Podczas długiej przerwy uczniowie mogą wystąpić z krótką prezentacją sceniczną

Październik

1. 10. 2013 – Przekazanie puszki z pieniędzmi.
Posadzenie sadzonek przez klasy „0”- VI:
2.10.2013r. – kl. I i II

 

3.10.2013r. – kl. IV-VI – Apel podsumowujący kampanię i posadzenie cebulek żonkili

4. 10.2013r. – kl. IIIa, IIIb i „0”

 

9 X 2013r. – Udział szkolnego koordynatora w Forum SzPZ organizowanym przez ODN w Zielonej Górze
14 X – 20 XI 2013r. – X zbiórka karmy i darów na rzecz bezdomnych zwierząt w Zielonogórskim Schronisku
16.X.2013r. – Spotkanie grupy „0” z policjantem – Bezpieczne zachowanie w drodze do i ze szkoły oraz w szkole i domu
18-20 X 2013r. – Wyjazd integracyjny pracowników szkoły połączony z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu oraz z możliwością skorzystania z zabiegów zdrowotnych – Świeradów
21.X.2013r. – Spotkanie kl. I – IV z policjantem – Bezpieczne zachowanie w drodze do i ze szkoły oraz w szkole i domu
25.10.2013r. – Teatrzyk profilaktyczny „Sieciaki”
Wrzesień:

Udział pracowników szkoły w szkoleniu – Pierwsza Pomoc
Ogólnopolska Kampania na rzecz osób terminalnie chorych „Pola Nadziei”
16.09.2013r. – Odbiór puszki i cebulek żonkili
Zapoznanie rodziców na zebraniu z kampanią.
16-28.09 2013 – Zbiórka pieniędzy.

20.09.2013 – Przygotowanie gazetki na holu.

28.09.2013 – Udział uczniów kl. IV-VI w sadzeniu żonkili na terenie Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze.
27.09.2013r. – spotkanie z Panią Karoliną Hołownią dziewcząt z klasy VIA I VIB w sprawie szczepień profilaktycznych HPV