Wyniki Naboru do Miejskiego Przedszkola nr 44

Zielona Góra, 10 czerwca 2020 r.

W związku z zakończeniem rekrutacji do przedszkola, lista dzieci nowo przyjętych zostanie wywieszona na tablicy w wejściu głównym do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

Ponieważ w dniu 12 czerwca w całym budynku Zespołu Edukacyjnego nr 8 będzie przeprowadzane dezynfekcja, listę będzie można sprawdzać od poniedziałku 15 czerwca z zachowaniem rygoru sanitarnego obowiązującego w kraju.

Waldemar Dejnega

przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej