Ważne informacje – rok szkolny 2021-2022

Rada Rodziców dokonała wyboru oferty dobrowolnego i dodatkowego ubezpieczenia dzieci uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

Ubezpieczać dzieci będzie firma Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, operatorem jest firma Rydzowski Ubezpieczenia.

Składka od jednego dziecka wynosi 40 zł – drugie i kolejne dziecko w szkole lub przedszkolu 50% składki podstawowej.

Składkę należy przekazywać wychowawcom klas/skarbnikowi klasowemu do dnia 17 września 2021 r.

Zakres ubezpieczenia – Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie-opiekuna-z-potwierdzeniem-przystapienia

Wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem szkody należy uzgadniać z opiekunem szkoły, którego dane znajdują się na formularzu zgłoszeniowym i w opisie zakresu ubezpieczenia.