Dobrowolne ubezpieczenie dzieci – rok szkolny 2022-2023

Rada Rodziców dokonała wyboru oferty dobrowolnego i dodatkowego ubezpieczenia dzieci uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

Ubezpieczać dzieci będzie firma InterRisk, operatorem jest firma BASEFINANCE – STOWARZYSZENIE ODPOWIEDZIALNI.PL .

Ogólne_Warunki_Ubezpieczenia_EDU_PLUS

SZKOŁA PODSTAWOWA

KAŻDY RODZIC zainteresowany ubezpieczeniem dziecka podpisze umowę oraz opłaci składkę samodzielnie poprzez udostępniony link.

Składka od jednego ucznia szkoły podstawowej wynosi 40 zł NIE MA ULGI NA drugie i kolejne dziecko w szkole lub przedszkolu.

Oferta NNW (szkoły podstawowe)

Link do wykupienia ubezpieczenia:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=h7j6ct4ufn

UWAGA: Proszę nie zapomnieć o zaznaczeniu zgód wymaganych przez ubezpieczyciela.

PRZEDSZKOLE

KAŻDY RODZIC zainteresowany ubezpieczeniem dziecka podpisze umowę oraz opłaci składkę samodzielnie poprzez udostępniony link.

Składka od jednego dziecka w przedszkolu wynosi 32 zł NIE MA ULGI NA drugie i kolejne dziecko w szkole lub przedszkolu.

Oferta NNW (przedszkola)

Link do wykupienia ubezpieczenia:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=2u3jevdlwr

UWAGA: Proszę nie zapomnieć o zaznaczeniu zgód wymaganych przez ubezpieczyciela.

Rada Rodziców oraz Wychowawcy NIE BĘDĄ ZBIERALI SKŁADEK.

Rekomendowany termin wykupienia ubezpieczenia: do 23 września.

Wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem szkody należy wykonać zgodnie z podaną Instrukcją.

Instrukcja_zgłoszenia_roszczenia INTERRISK

W październiku wychowawcy będą zbierać informacje zwrotne dotyczące ubezpieczenia dzieci – będą zbierać od rodziców kopie certyfikatów ubezpieczenia.

W razie pytań proszę kontaktować się z wicedyrektorem szkoły Waldemarem Dejnega pod numerem 518 347 541 w godzinach 8:00-14:00.

Dominika Szmigiel

Koordynator ds. placówek szkolnych

BASEFINANCE
tel.:  +48 570 106 052
mail: edukacja@basefinance.pl

ul. Szlak 8a/7

31-161 Kraków