Oferta zajęć dodatkowych organizowanych przez Radę Rodziców

1. KRAINA TAŃCA    

OFERTA ZAJĘĆ RYTMICZNO-MUZYCZNYCH 2022/2023

Zajęcia rytmiczno-muzyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym obejmują:
a) naukę piosenek, wykonywanie ich z rytmicznym lub ilustracyjnym ruchem.
b) ćwiczenia kształtujące wrażliwość muzyczną oraz umiejętność określania i reagowania na podstawowe elementy muzyki: rytm, tempo, dynamikę, melodię, rejestr muzyczny, barwę dźwięku, metrum, budowę piosenek i prostych utworów.
c) ćwiczenia rozwijające motorykę, sprawność i estetykę ruchu.
d) ćwiczenia i zabawy rozwijające inwencję twórczą i możliwość indywidualnego wypowiadania się.                                                                                                                                                   e) ćwiczenia kształtujące umiejętność współdziałania z grupą.
f) ćwiczenia rozwijające orientację w przestrzeni.
g) zabawy ruchowe z piosenką.
h) grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych.
i) oglądanie i prezentacja instrumentów muzycznych.

Do prowadzenia zajęć wykorzystywane jest pianino, keyboard lub gitara.

Czas zajęć – do 30 minut ( w zależności od grupy wiekowej).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Opłata miesięczna wynosi – 30 zł.

Promocja przy wyborze dwóch zajęć z firmy Kraina Tańca (rytmika + taniec) – 55 zł.

OFERTA RYTMIKA_KRAINA TAŃCA_2022-2023

Oferta Taniec_KRAINA TANCA_2022_2023

2. ZAJĘCIA TANECZNE – Natalia Marchewka

W skład zajęć wchodzą elementy gimnastyki, rytmiki, zabaw oraz relaksacji dzieci:

– zajęcia taneczne w wieku przedszkolnym pozwalają dzieciom zaspokoić potrzeby zabawy poprzez naukę tańca jak i wpływają na świadomość ciała i mchu dziecka,
– kształtują u dzieci poczucie rytmu, wrażliwości muzycznej i wpływają na rozwój psychofizyczny,
– wyzwala u dzieci pozytywne emocje, co reguluje napięcia nerwowe,
– pełnią funkcje relaksacyjne oraz uspokajające,
– kształtuje u dzieci koordynacje mchową poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi,
– przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych,
– dzieci uczą się prostych układów, poczucia rytmu, pracy w grupie oraz w parach.

Zapewniam przygotowania do różnych pokazów np. wszystkie dni typu dzień mamy, dziadka itp. przeglądy przedszkoli, pokazy świąteczne i inne względem uzgodnienia wcześniej z wychowawcą grupy.

OFERTA

Umowy kierowane są do rodzica bądź opiekuna dziecka. Zajęcia trwają 30 min. Koszt zajęć przy grupie powyżej 20 osób wynosi 25 zł/os. Koszt zajęć poniżej 20 osób wynosi 30 zł/os. Jest to opłata miesięczna uwzględniająca Święta wymienione u umowie.

Organizuję zajęcia pokazowe, które są darniowe, następnie uzgadniamy ewentualną dalszą współprace po czym rozdajemy umowy i zaczynamy działać.

Oferta Zajęcia taneczne_2022_2023

3. PRZEDSZKOLIADA.PL

System PRZEDSZKOLIADA.PL składa się z szeregu autorskich projektów rozrywki ruchowej, na czele z: czteroletnim programem zajęć Drużyny Kangura, czy największym w Europie cyklem imprez sportowych „ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR”, organizowanym dla reprezentacji przedszkoli uczestniczących w PRZEDSZKOLIADA.PL.

Naszym celem jest rozwijanie i kształtowanie u przedszkolaków naturalnej potrzeby ruchu, zaspokojenie chęci spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego ruchu teraz i w późniejszych latach. Czynimy to w wyjątkowy, cykliczny i spójny sposób, zachęcając dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na zabawie z przewodnim przyrządem programu czyli piłką i przewodnią postacią fabularną, czyli Kangurem Przedszkoliada.pl. Dzieci podróżując po świecie, w tym świecie sportu, z Kangurem i jego Zwierzo-Przyjaciółmi, poznają czym jest wszechstronny rozwój fizyczny i podstawy olimpijskich dyscyplin sportu; piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

Nasza propozycja obejmuje:

 • Uruchomienie systemu rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL w placówce;
 • Realizację w placówce ogólnopolskiego programu zajęć Drużyny Kangura;
 • Zajęcia realizowane raz w tygodniu, czas trwania to 30 minut.
 • Licencjonowany Instruktor PRZEDSZKOLIADA.PL.
 • Grupy do 12 uczestników (zwanych Aktywnymi Przedszkolakami).
 • Pierwsze bezpłatne zajęcia pokazowe dla wszystkich dzieci w placówce.
 • Koszt zajęć płatnych przez rodziców: 52 zł/miesiąc za osobę.
 • Możliwość bezpłatnego uczestnictwa reprezentacji przedszkola w imprezie Przedszkoliada Tour 2023;
 • Działania marketingowe prowadzone przez PRZEDSZKOLIADA.PL na rzecz placówki:
 • Prezentacja na terenie przedszkola, w miejscach do tego wyznaczonych materiałów promocyjnych i poligraficznych Przedszkoliada.pl;
 • Dyplom ukończenia kolejnych sezonów programu zajęć dla Aktywnych Przedszkolaków (3-6 lat);
 • Inne działania, zależnie od możliwości Promotora PRZEDSZKOLIADA.PL;
 • Informację dla rodziców dotyczącą postawy i ewaluacji uczestnika w programie zajęć;

Możliwość uzupełnienia imprezy okolicznościowej/plenerowej organizowanej przez przedszkole o projekt Aktywnego Pikniku Drużyny Kangura.

Oferta_Przedszkoliada.pl_2022-23

JĘZYK ANGIELSKI