Zestawy podręczników

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku w ZE nr 8 w roku szkolnym 2020-2021

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020-2021

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku w ZE nr 8 w roku szkolnym 2021-2022

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021-2022

Zestaw programów nauczania i szkolny wykaz podręczników dopuszczonych do użytku w ZE nr 8 w roku szkolnym 2022-2023

Załącznik nr 1_Zestaw programów nauczania na rok szkolny 2022_2023

Załącznik nr 2_Wykaz podręczników na rok szkolny 2022_2023