Wymaganie edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania

Rok szkolny 2021-2022

CHEMIA

Przedmiotowe_Zasady_Oceniania_Chemia_klasa_7_i_8_2021_22_ Wymagania_do_działów_ Chemia_Nowej_Ery_klasa_7_2021_22_ Wymagania_do_działów_Chemia_Nowej_Ery_klasa_8_2021_22_

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EdB_SP_kl_8_Wymagania

PZO na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Wymagania_edukacyjne_dla_klasy_I

Wymagania_edukacyjne_dla_klasy_II

Wymagania_edukacyjne_dla_klasy_III

FIZYKA

Fiz_SP_7__Swiat_fiz_kl_7_

Fiz_SP__8_Swiat_fiz_kl_8_

GEOGRAFIA

PZO_geografia_5,6,7_

Przedmiotowe_Zasady_Oceniania_Geografia_klasa_8_2021_22_

Wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-5

Wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-6

Wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-7-Planeta-Nowa-7-edycja-2020-2022

Wymagania_do_działów_Planeta_nowa_klasa 8_2021_22_

HISTORIA / WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wymagania na poszczególne oceny kl. 4

Wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-5-wczoraj-i-dzis

Wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-6-wczoraj-i-dzis

Wymagania-na-oceny-kl-7-edycja-2020-2022

Wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-8-wczoraj-i-dzis

Wymagania-na-poszczegolne-oceny_kl. 8

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie PZO

INFORMATYKA

Informatyka kl 4-wymagania edukacyjne

Informatyka kl 5-wymagania edukacyjne

Informatyka kl 6-wymagania edukacyjne

Informatyka kl 7-wymagania edukacyjne

Informatyka kl 8-wymagania edukacyjne

PZO z informatyki w kl 5

PZO z informatyki w kl 4, 6, 7 i 8._

JĘZYK ANGIELSKI

Wymagania edukacyjne klasa I

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa III

Wymagania-Edukacyjne-klasa-VII-j.-angielski

Wymagania Edukacyjne klasa VIII 2021 2022

PZO – klasy 4-8

JĘZYK POLSKI

Wymagania edukacyjne klasa 4_

Wymagania edukacyjne klasa 5_

Wymagania edukacyjne klasa 6_

Wymagania edukacyjne klasa 8_

Wymagania edukacyjne j. polski kl 5_2021_2022_

PZO_j. polski_kl 4_8_

PZO_j. polski 2021_2022_kl. 5b_

PZO_JĘZYK POLSKI_7 i 8_ 2021-2022_

MATEMATYKA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – matematyka 4a_

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – matematyka 5

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – matematyka 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – matematyka 7

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – matematyka 8

PZO z matematyki – rok szk. 2021-22_

PZO z matematyki na rok szkolny 21 i 22_

MUZYKA

PZO_Muzyka

PLASTYKA

PZO_Plastyka

PRZYRODA / BIOLOGIA

Wymagania-do-dzialow-tajemnice-przyrody-klasa-4

Wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-5

Wymagania-edukacyjne-klasa-6

Wymagania-edukacyjne-dla-klasy-7-nowa-edycja

Wymagania-edukacyjne-klasa-8-nowa-edycja

PZO 2020-2021_przyroda_biologia

RELIGIA

System_oceniania_kl_I_SP religia

System oceniania kl II SP religia

System oceniania kl III SP religia

PZO-z-religii-klasy IV-VIII 2021 2022

TECHNIKA

Wymagania edukacyjne z techniki klasa IV

Wymagania edukacyjne z techniki klasa V

Wymagania edukacyjne z techniki klasa VI

Przedmiotowy-system-oceniania-technika-klasa 4-6

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PZO WF ZE nr 8 2021-2022