Wymaganie edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania

Rok szkolny 2022-2023

BIOLOGIA / PRZYRODA

PZO_przyroda,biologia_2022_2023

WYMAGANIA_ EDUKACYJNE_przyroda_kl.4_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_biologia_kl.5_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_biologia_kl.6_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_biologia_kl.7_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_biologia_kl.8_2022_2023

CHEMIA

PZO_Chemia_klasa_7_i_8_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_ chemia_klasa_7_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_chemia_klasa_8_2022_2023

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PZO_edukacja dla bezpieczeństwa_klasa 8_2022_2023

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_edukacja_wczesnoszkolna_I_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_edukacja_wczesnoszkolna_II_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_edukacja_wczesnoszkolna_III_2022_2023

FIZYKA

PZO_fizyka_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_ fizyka_klasa 7_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_ fizyka_klasa 8_2022_2023

GEOGRAFIA

PZO_Geografia_klasa_5_i_8_2022_2023

PZO_geografia_ 6 i 7_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_geografia_klasa 5_2022_2023

WYMAGANIA _EDUKACYJNE_geografia_VI_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_geografia_VII_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_geografia_klasa 8_2022_2023

HISTORIA / WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PZO_Historia_klasy_4_5_6_7_8_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_historia_klasa 4_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_historia_klasa 5_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_historia_klasa 6_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_historia_klasa 7_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_historia_klasa 8_2022_2023

INFORMATYKA

PZO_informatyka_2022_2023

PZO_informatyka_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_informatyka_4a_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_informatyka_5a_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_informatyka_klasa_VI_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_informatyka_7a_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_informatyka_8_2022_2023

JĘZYK ANGIELSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Język angielski klasa I 2022 2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE Język angielski klasa II 2022 2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE Język angielski klasa III 2022 2023

PZO_język angielski_2022_2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE_język angielski_klasa IV_2022_2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE_język angielski_klasa V_2022_2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE_język angielski_klasa VI_2022_2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE_język angielski_klasa VII_2022_2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE_język angielski_klasa VIII_2022_2023

JĘZYK POLSKI

PZO_językpolski_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_językpolski_klasa4_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_językpolski_klasa5_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_językpolski_klasa6_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_językpolski_klasa7_2022_2023

PZO_Język polski_2022_2023

PZO_Język polski_2022_2023 innowacja

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_JĘZYKPOLSKI _ 6_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_JĘZYKPOLSKI _ 8_2022_2023

MATEMATYKA

PZO_matematyka_2022_2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE_matematyka_kl.asa 4_2022_2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE _matematyka_klasa 6_2022_2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE _matematyka_klasa 7_2022_2023

PZO_matematyka_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_matematyka_5a_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_matematyka_8_2022_2023

MUZYKA

PZO_muzyka_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_muzyka_klasa4_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_muzyka_klasa5_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_muzyka_klasa6_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_muzyka_klasa7_2022_2023

PLASTYKA

PZO_plastyka_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_plastyka_klasa4_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_plastyka_klasa5_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_plastyka_klasa6_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_plastyka_klasa7_2022_2023

RELIGIA

PZO_relgia_etap_pierwszy_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_religia_klasa1_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_religia_klasa2_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_religia_klasa3_2022_2023

PZO_religia_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_religia_4_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_religia_5_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_religia_6_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_religia_7_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_religia_8_2022_2023

TECHNIKA

PZO_Technika_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_TECHNIKA_4_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_TECHNIKA_5_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_TECHNIKA_6_2022_2023

WYCHOWANIE FIZYCZNE

PZO_WF_2022-2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE_WF_2022-2023

WOS

PZO_Wiedza o społeczeństwie _klasa 8_2022_2023

WYMAGANIA_EDUKACYJNE_Wiedza o społeczeństwie_klasa 8_2022_2023