Regulaminy

REGULAMINY/PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 

 

Ponadto:

System norm i zasad dotyczący uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze Załącznik do Zarządzenia nr 1 _2020, zasady i konsekwencje

Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

 Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu ucznia w Szkole Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze Regulamin_strój i wygląd ucznia_SP 28