Kalendarz roku szkolnego 2022_2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2022/2023

KALENDARZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RS 2022_2023

1. 31.10.2022 (poniedziałek) dzień poprzedzający WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH
2. 02.05.2023 (wtorek) „MAJÓWKA”
3. 23.05.2023  –  25.05.2023                         (wtorek – czwartek) EGZAMIN ÓSMOKLASISTY                                                                                   (3 dni)
4. 02.06.2023 (piątek)

 

FESTYN RODZINNY                                                                               w trakcie dnia: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
5. 09.06. 2023 (piątek) dzień po BOŻYM CIE

SEMESTR I

Kalendarz roku szkolnego_info. dla U_R_I semestr 2022_2023

 SEMESTR II

Kalendarz roku szkolnego_info. dla U_R_II semestr 2022_2023